۱۳۹۶ چهارشنبه ۲ اسفند
برگزراي دومين كنگره نماز و سلامت روان با حضور و مشاركت اصلي دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي
1396/12/08
نشست علمي : تقابل ياتعامل ساختارگرائي و فرهنگ گرائي
1396/11/30
نشست مشترك مركز ارزيابي دانشگاه با دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي
1396/11/24
خدمات و سرويس دهي كتابخانه
1396/11/23
گزارش تصويري از جلسات دفاعيه پايان نامه‌هاي دانشجويان علم اطلاعات و دانش‌شناسي در شعبه اروميه
1396/11/21
تبريك به خانم دكتر خديجه ابوالمعالي دانش آموخته دانشكده
1396/11/21
مجموعه تصاویر
ديدار با دكتر خسروي. رئيس پزوهشكده مهر 1396
1396/07/29
  • ديدار با دكتر خسروي. رئيس پزوهشكده مهر 1396ديدار با دكتر خسروي. رئيس پزوهشكده مهر 1396
    ديدار با دكتر خسروي. رئيس پزوهشكده مهر 1396
  • ديدار با دكتر خسروي. رئيس پزوهشكده مهر 1396ديدار با دكتر خسروي. رئيس پزوهشكده مهر 1396
    ديدار با دكتر خسروي. رئيس پزوهشكده مهر 1396
  • ديدار با دكتر خسروي. رئيس پزوهشكده مهر 1396ديدار با دكتر خسروي. رئيس پزوهشكده مهر 1396
    ديدار با دكتر خسروي. رئيس پزوهشكده مهر 1396
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك ، روبروي درب اصلي دانشگاه الزهرا، دانشكده علوم تربيتي و روان‌شناسي  
كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041464+ فاكس : 982188049937+
 edupsy[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.