گزارش تصویری از برگزاری مصاحبه دکتری در دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
1397/03/28
دومین جلسه کارگاه هم آموزی در زمینه‌ی پژوهش های پایانی‌ی دانشجویان در دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی برگزار شد .
1397/03/22
بازدید دانشجویان کارشناسی‌ارشد مطالعات آرشیوی از کتابخانه و مرکز اسناد تاریخ دیپلماسی وزارت امورخارجه
1397/03/21
نشست ارتقاء دانشگاه به سطح تراز بین المللی
1397/03/20
برگزاری انتخابات نماینده شورای تعامل و تبادل نظر دانشجو و دانشگاه
1397/03/19
رویدادهای آینده
مجموعه تصاویر
سال 1397
1397/01/22
 • بازدید از بیمارستان روان پزشکی نیایشبازدید از بیمارستان روان پزشکی نیایش
  بازدید از بیمارستان روان پزشکی نیایش
 • انتخاب دکتر سعید رضائی به عنوان سرآمد آموزش 97انتخاب دکتر سعید رضائی به عنوان سرآمد آموزش 97
  انتخاب دکتر سعید رضائی به عنوان سرآمد آموزش 97
 • کارگاه آموزشی با حضور مایکلامارتینکارگاه آموزشی با حضور مایکلامارتین
  کارگاه آموزشی با حضور مایکلامارتین
 • بازدید از دبستان مفیدبازدید از دبستان مفید
  بازدید از دبستان مفید
 • بازدید از سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی بازدید از سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
  بازدید از سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك ، روبروي درب اصلي دانشگاه الزهرا، دانشكده علوم تربيتي و روان‌شناسي  
كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041464+ فاكس : 982188049937+
 edupsy[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.