۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۶ مهر
مجموعه تصاویر
ديدار با خانم دكتر زهره خسروي
1396/07/05
  • ديدار با خانم دكتر خسروي رئيس پژوهشكده زنان ديدار با خانم دكتر خسروي رئيس پژوهشكده زنان
    ديدار با خانم دكتر خسروي رئيس پژوهشكده زنان
  • ديدار با خانم دكتر خسروي رئيس پژوهشكده زنان ديدار با خانم دكتر خسروي رئيس پژوهشكده زنان
    ديدار با خانم دكتر خسروي رئيس پژوهشكده زنان
  • ديدار با خانم دكتر خسروي رئيس پژوهشكده زنان ديدار با خانم دكتر خسروي رئيس پژوهشكده زنان
    ديدار با خانم دكتر خسروي رئيس پژوهشكده زنان
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك ، روبروي درب اصلي دانشگاه الزهرا، دانشكده علوم تربيتي و روان‌شناسي
  كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041464+
فاكس : 982188049937+
 edupsy[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.