۱۳۹۶ يکشنبه ۲۶ آذر
برگزراي دومين كنگره نماز و سلامت روان با حضور و مشاركت اصلي دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي
1396/12/08
كرسي نظريه پردازي ترويجي ، سركار خانم دكتر مهناز اخوان تفتي
1396/10/03
نشست علمي:فرآيند كسب شايستگي در درمان مبتني بر پذيرش و تعهد ، دكتر پايور پور از Wright Institute/UC Davis كشورآمريكا
1396/09/26
برنامه هاي هفته پژوهش در دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي
1396/09/19
حضور فعال اعضاء هيات علمي و محقق پست دكتري دانشكده علوم تربيتي و روان‍شناسي در سومين كنفرانس بين المللي آسيا AIC 2017
1396/09/18
حضور پيوسته محقق پست دكتري دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي در سلسله همايش هاي"تأثير سنجش و پايش در رشد و تكامل يكپارچه كودكان و معرفي پرونده كودك به عنوان ابزار سنجش و پايش " در سراسر كشور
1396/09/18
مجموعه تصاویر
ديدار با دكتر خسروي. رئيس پزوهشكده مهر 1396
1396/07/29
  • ديدار با دكتر خسروي. رئيس پزوهشكده مهر 1396ديدار با دكتر خسروي. رئيس پزوهشكده مهر 1396
    ديدار با دكتر خسروي. رئيس پزوهشكده مهر 1396
  • ديدار با دكتر خسروي. رئيس پزوهشكده مهر 1396ديدار با دكتر خسروي. رئيس پزوهشكده مهر 1396
    ديدار با دكتر خسروي. رئيس پزوهشكده مهر 1396
  • ديدار با دكتر خسروي. رئيس پزوهشكده مهر 1396ديدار با دكتر خسروي. رئيس پزوهشكده مهر 1396
    ديدار با دكتر خسروي. رئيس پزوهشكده مهر 1396
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك ، روبروي درب اصلي دانشگاه الزهرا، دانشكده علوم تربيتي و روان‌شناسي  
كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041464+ فاكس : 982188049937+
 edupsy[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.