۱۳۹۷ سه شنبه ۲۹ آبان
برنامه دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی تابستان 97
ارسال شده در تاریخ 1397/3/27
ساعت 09:11

ردیف

دانشجو

رشته

عنوان

راهنما

تاریخ و ساعت

مکان

1

سمیه آزاد

روان شناسی تربیتی

(کارشناسی ارشد )

شناسایی و تدوین سبک های فرزند پروری آموزشی بر پایه نظریه گلاسر

دکتر مهناز اخوان تفتی

97/06/11

ساعت 12-10

ساختمان خوارزمی

سالن دکتر سوسن سیف

2

رقیه نوری پور لیاولی

مشاوره

(کارشناسی ارشد )

بررسی مقایسه ای اثر نورفیدبک و نافعال سازی سبک بر همدلی کارکردهای اجرایی ...

دکتر سیمین حسینیان

97/06/11

ساعت 15-13

ساختمان خوارزمی

سالن دکتر سوسن سیف

3

صالحه پیریائی

روان شناسی تربیتی (دکتری)

شناسایی کارکردهای شناختی اثر گذار در مدیریت و طراحی در دوره آموزشی کارکردهای شناختی و آزمایش آن در بهبود عملکرد مدیران

دکتر ملوک خادمی اشکذری

97/06/14

ساعت 12-10

ساختمان خوارزمی

سالن دکتر سوسن سیف

4

معصومه اسلامی

روان شناسی

(دکتری)

مدل یابی تاثیر خشم به سبک های دفاعی " من " : بررسی اثر واسطه های افزایش ( ناگویی هیجانی و نشخوارخشم ) و واسطه های کاهش ( بخش و صبر)

دکتر زهره خسروی

97/06/18

ساعت 12-10

ساختمان خوارزمی

سالن دکتر سوسن سیف

5

مرضیه هاشمی

روان شناسی

(دکتری)

مقایسه اثربخشی بازی‌درمانی کوتاه مدت کودکان وبازی درمانی اکوسیستمیک در کودکان دارای اختلال نقص توجه و بیش فعالیی و بررسی پایدارشناسی نقش طبقاتی اجتماعی اقتصادی در فرایند‌ درمان

دکتر شکوه السادات بنی جمالی

97/06/21

ساعت 10-8

ساختمان خوارزمی

سالن دکتر سوسن سیف

6

پرستو وزیری

روان شناسی

(کارشناسی ارشد )

بررسی اثر بخشی گروه درمانی چاقی بر اساس ...

دکتر روشنک خدابخش

97/06/21

ساعت 12-10

208

7

زهرا قنبری

روان شناسی

(دکتری)

بررسی تجارب زمینه افراد ناموفق اقدام کننده جراحی لاغری اسیلو جهت طراحی الگوی آموزشی برای نگهداری وزن مطلوب

دکتر زهرا درویزه

97/06/24

ساعت 10-8

ساختمان خوارزمی

سالن دکتر سوسن سیف

8

زهرا گودرزی

برنامه ریزی درسی

(کارشناسی ارشد )

بررسی نقش برنامه درسی پنهان بر تربیت جنسی دانش آموزان دختر....

دکتر پروین صمدی

97/06/24

ساعت 10-8

211

9

زهرا جعفرخانی

روان‌شناسی

(کارشناسی ارشد )

پیش بینی نقش ویژگی های شخصیتی و حمایت اجتماعی در میزان رضایت از زندگی ...

دکتر فریده عامری

97/06/24

ساعت 10-8

208

10

زهرا کریمی جوانمرد

برنامه ریزی درسی

(کارشناسی ارشد )

بررسی نقش ابعاد برنامه درسی پنهان بر ...

دکتر پروین صمدی

97/06/24

ساعت 12-10

211

11

لیلا ترابیان

روان شناسی

(دکتری)

بررسی پدیدار شناسانه علل اعتیاد به اینترنت در نوجوانان در جهت پیشنهاد بسته آموزشی روان شناختی

دکتر فریده عامری

97/06/24

ساعت 15-13

ساختمان خوارزمی

سالن دکتر سوسن سیف

12

مریم مرادی

برنامه ریزی درسی

(کارشناسی ارشد )

تبیین مطالبات معلمان از کلاسهای آموزش ضمن خدمت

دکتر پروین صمدی

97/06/24

ساعت 15-13

211

13

راضیه قمری

روان‌شناسی

(کارشناسی ارشد )

ارتباط بین آگاهی هیجانی و ثبات ازدواج زوجین با تمرکز بر نقش تعدیل ...

دکتر اعظم فرح بیجاری

97/06/24

ساعت 15-13

208

14

اکرم پرویزی شاد

برنامه ریزی درسی

(کارشناسی ارشد )

مطالعه تطبیقی هنر در برنامه درسی دوره ابتدایی دو کشور ایران و کانادا

دکتر پروین احمدی

97/06/24

ساعت 17-15

211

15

صفیه اسماعیلی وردنجانی

برنامه ریزی درسی

(کارشناسی ارشد )

بررسی مفهوم کنجکاوی از منظر اسلام و تبیین دلالتهای آن در عناصر برنامه درسی

دکتر پروین صمدی

97/06/24

ساعت 19-17

211

16

الهام علیزاده

فلسفه تعلیم و تربیت

(کارشناسی ارشد)

واکاوی مولفه های عدالت اجتماعی در برنامه درسی دوره متوسطه

دکتر گلنار مهران

97/06/25

ساعت 15-13

211

17

خدیجه عزیزی

فلسفه تعلیم و تربیت

(کارشناسی ارشد)

اثر روش تدریس بدیم پردازی بر پیشرفت تحصیلی کودکان پایه پنجم ابتدایی

دکتر افسانه نراقی زاده

97/06/25

ساعت 17-15

211

18

فاطمه خسروی

علم اطلاعات و دانش شناسی

(کارشناسی ارشد)

ایجاد انجمن علمی آرشیویت های ایران

دکتر سعید رضائی

شریف آبادی

97/06/26

ساعت 10-8

110

19

اعظم صالحی

علم اطلاعات و دانش شناسی

(کارشناسی ارشد)

امکان سنجی ارائه خدمات آرشیوی یبه گروه های خاص در آرشیو ملی

دکتر سعید رضائی شریف آبادی

97/06/26

ساعت 12-10

110

20

سحر عرب‌پور

روان شناسی

(دکتری)

چگونگی ارتباط سرشت ، تجارب اساسی اولیه و مکانیزمهای دفاعی ، با طرحواره های ناسازگار بر اساس مدل طرحواره محوری یانگ در جمعیت دانشجویی

دکتر زهره خسروی

97/06/26

ساعت 12-10

ساختمان خوارزمی

سالن دکتر سوسن سیف

21

پریسا عاقل

مشاوره خانواده

(کارشناسی ارشد)

اثربخشی معنا درمانی به شیوه تلفیقی ...

دکتر سیمین حسینیان

97/06/26

ساعت 15-13

207

22

حانیه معین

مشاوره خانواده

(کارشناسی ارشد)

مقایسه اثر بخشی رویکرد شناختی رفتاری...

دکتر سیمین حسینیان

97/06/26

ساعت 17-15

207

23

سمانه مثنوی

علم اطلاعات و دانش شناسی

(کارشناسی ارشد)

بررسی رفتار اطلاع یابی دانشجویان دکتری دانشگاه الزهرا در پایگاه های اطلاعاتی فارسی

دکتر امیر غائبی

97/06/27

ساعت 10-8

110

24

معصومه اسمعیلی

برنامه ریزی درسی

(کارشناسی ارشد )

مقایسه برنامه درسی قصد شده و اجرا شده دوره اول متوسطه براساس تئوری انتخاب

دکتر پروین احمدی

97/06/27

ساعت 10-8

211

25

زهرا شعبانی

علم اطلاعات و دانش شناسی

(کارشناسی ارشد)

بررسی میزان رعایت استاندارد ایزو آی . ای . سی ....

دکتر معصومه کربلا آقایی کامران

97/06/27

ساعت 12-10

110

26

حمیده نباتی

برنامه ریزی درسی

(کارشناسی ارشد )

تحلیل کاربرد تلفیق در برنامه درسی دوره ابتدایی 97-96

دکتر پروین احمدی

97/06/27

ساعت 12-10

211

27

سمیرا نعمتی

علم اطلاعات و دانش شناسی

(کارشناسی ارشد)

تاثیر تفکر سیستمی مدیران کتابخانه های مرکزی دانشگاه های جامع ...

دکتر معصومه کربلا آقایی کامران

97/06/27

ساعت 15-13

110

28

زهراحقی

مشاوره خانواده

(کارشناسی ارشد)

مقایسه اثربخشی آموزشی مدیریت مادران همراه با گروه درمانی شناختی رفتاری با...

دکتر سیمین حسینیان

97/06/27

ساعت 15-13

207

29

پری سیراوند

مشاوره خانواده

(کارشناسی ارشد)

مقایسه نگرش به ازدواج و نگرش به طلاق و دلبستگی به والدین در فرزندان خانواده های عادی و طلاق

دکتر رویا رسولی

97/06/27

ساعت 17-15

207

30

سمیه محمودی

مشاوره خانواده

(کارشناسی ارشد)

نقش حمایت اجتماعی ، سبک های دلبستگی وسرسختی را شناختی درپیش بینی ....

دکتر رویا رسولی

97/06/27

ساعت 19-17

207

31

سیده نرگس غضنفری

مشاوره خانواده

(کارشناسی ارشد)

آموزش درمان مبتنی بر خانواده برای اختلال دو قطبی

دکتر مه سیما پورشهریاری

97/06/31

ساعت 10-8

207

32

صبا احمدی

روان شناسی

(کارشناسی ارشد)

پیش بینی رضایت جنسی زنان بر اساس سبک دلبستگی ، خودبه طرحواره جنسی و...

دکتر شقایق زهرائی

97/06/31

ساعت 10-8

208

33

سمانه فعلی

روان شناسی

(کارشناسی ارشد)

پیش بینی فشار مراقبتی مادران کودکان مبتلا به سرطان خون براساس خشم ...

دکتر شقایق زهرائی

97/06/31

ساعت 12-10

208

34

زهرا ترازی

روان شناسی تربیتی

(دکتری)

بررسی اثر بخشی برنامه های آموزشی

اسنادی تنظیم هیجانی وحل ...

دکتر ملوک خادمی اشکذری

97/07/03

ساعت 12-10

ساختمان خوارزمی

سالن دکتر سوسن سیف

35

سمیه خوانین مقدم

مطالعات‌آرشیوی

(کارشناسی ارشد)

کاربرد پایان‌نامه‌های رشته علم اطلاعات و دانش شناسی ...

دکتر زویا آبام

97/06/31

ساعت 10-8

211

36

الهام جلالی فراهانی

مطالعات آرشیوی

(کارشناسی ارشد)

تحلیل آیین‌نامه‌های ارزشیابی اسناو با تاکید بر...

دکتر زویا آبام

97/06/31

ساعت 12-10

110

37

سیده فریبا احمدی

مدیریت اطلاعات

(کارشناسی ارشد)

تحلیل محیط خلق دانش در دانشگاه الزهراء(س)...

دکتر امیر غائبی

97/06/31

ساعت 15:30-13:30

108

38

زینب سادات صندید

مطالعات آرشیوی

(کارشناسی ارشد) 

امکان سنجی ایجاد آرشیو شهری برای شهر تهران

دکتر سعید رضایی شریف آبادی

97/06/31

ساعت 15:30-13:3


110

ارسال کننده:
تعداد بازدید:717
تصاویر مرتبط:


مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك ، روبروي درب اصلي دانشگاه الزهرا، دانشكده علوم تربيتي و روان‌شناسي  
كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041464+ فاكس : 982188049937+
 edupsy[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.