شماره هاي تماس

کارشناسان بخش اداری و پژوهشی 

نام و نام خانوادگی

سمت

داخلی

مستقیم

    علی اصغر       باقری

مدیر امور عمومی

2310

85632310

     فرشته            اشکان

کارشناس مسئول پژوهش

2285

85692285

     شرف نساء     طاهری

مسئول دفتر ریاست

2851

85692851

     رقیه               نظری

کارشناس مجلات

2051

85692051

     عاطفه             باقری

کارشناس IT

2383

85692383

     کبری             ثمرنیا

روابط عمومی

2050

85692050

 

 

 
 
 
 
 
 
 
کارشناسان بخش آموزشی  

نام و نام خانوادگی

سمت

داخلی

مستقیم

      ریحانه          ماله میر

سرپرست آموزش دانشکده

2282

85692282

      سلما             راسخی

کارشناس مرکزتکنولوژی آموزشی

2298

85692298

      فهیمه            سیری

کارشناس آزمایشگاه روان شناسی

2384

85692384

      اکرم               مقدم

کارشناس آموزش

2312

85692312

      زهرا               توکلی

کارشناس آموزش

2313

85692313

      فاطمه             سالکی

کارشناس آموزش

2309

85692309

      عذرا               معین الدینی

کارشناس آموزش

2284

85692284

      معصومه         نظری

کارشناس گروه های آموزشی

2850

85692850

      زهره               نامنی 

 


          سیده زهرا        موسوی

 

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1396/12/22
تعداد بازدید:
1770
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك ، روبروي درب اصلي دانشگاه الزهرا، دانشكده علوم تربيتي و روان‌شناسي  
كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041464+ فاكس : 982188049937+
 edupsy[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.