۱۳۹۷ شنبه ۲۶ آبان
گواهي اشتغال به تحصيل دانشجويان غير ايراني
سئوال:
فرآيند دريافت گواهي اشتغال به تحصيل دانشجويان غير ايراني چگونه است؟
پاسخ:
گواهي اشتغال به تحصيل دانشجويان غيرايراني در سامانه گلستان ايجاد شده است. دانشجويان غيرايراني مي‌توانند از اين پس در پردازش(12460) (درخواست گواهي اشتغال به تحصيل و شهريه ) با نوع نامه (7) درخواست خود را ثبت نمايند .شايان ذكر است فرآيند آن مانند گواهي اشتغال به تحصيل ساير دانشجويان انجام مي گردد
تاریخ:
1396/07/16
تعداد بازدید:
42
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك ، روبروي درب اصلي دانشگاه الزهرا، دانشكده علوم تربيتي و روان‌شناسي  
كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041464+ فاكس : 982188049937+
 edupsy[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.