۱۳۹۷ شنبه ۲۶ آبان
عضويت كتابخانه دانشكده
سئوال:
چگونه مي توان عضو كتابخانه دانشكده شد؟
پاسخ:
فرايند عضويت كتابخانه را در ...... اينجا.... مشاهده فرمائيد 
 
تاریخ:
1396/07/16
تعداد بازدید:
37
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك ، روبروي درب اصلي دانشگاه الزهرا، دانشكده علوم تربيتي و روان‌شناسي  
كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041464+ فاكس : 982188049937+
 edupsy[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.