۱۳۹۷ شنبه ۲۶ آبان
تحويل پايان نامه دانشجويان تحصيلات تكميلي
سئوال:
آيا دانشجويان مي بايستي هنگام تسويه حساب به كتابخانه دانشكده پايان نامه تحويل دهند ؟
پاسخ:
بله . دانشجويان تحصيلات تكميلي موظف هستند كه نسخه الكنرونيكي پايان نامه خود را به كتابخانه تحويل دهند .توجه نمائيد كه نسخه الكترونيكي مي بايستي .... اين چنين.... باشد 
تاریخ:
1396/07/16
تعداد بازدید:
42
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك ، روبروي درب اصلي دانشگاه الزهرا، دانشكده علوم تربيتي و روان‌شناسي  
كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041464+ فاكس : 982188049937+
 edupsy[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.