۱۳۹۷ سه شنبه ۲۹ آبان
سال 1397
1397/01/22
 • پاییز در دانشکده علوم تربیتی وروان شناسیپاییز در دانشکده علوم تربیتی وروان شناسی
  پاییز در دانشکده علوم تربیتی وروان شناسی
 • برگزاری همایش شبکه های دانشبرگزاری همایش شبکه های دانش
  برگزاری همایش شبکه های دانش
 • جشن آغاز امامت حضرت ولی عصر(عج) در دانشکده علوم تربیتی وروان شناسیجشن آغاز امامت حضرت ولی عصر(عج) در دانشکده علوم تربیتی وروان شناسی
  جشن آغاز امامت حضرت ولی عصر(عج) در دانشکده علوم تربیتی وروان شناسی
 • جشن آغاز امامت حضرت ولی عصر(عج) در دانشکده علوم تربیتی وروان شناسیجشن آغاز امامت حضرت ولی عصر(عج) در دانشکده علوم تربیتی وروان شناسی
  جشن آغاز امامت حضرت ولی عصر(عج) در دانشکده علوم تربیتی وروان شناسی
 • آغاز سال تحصیلی 98-97آغاز سال تحصیلی 98-97
  آغاز سال تحصیلی 98-97
 • بازدید معاون اموزشی دانشکده از روند ثبت نامبازدید معاون اموزشی دانشکده از روند ثبت نام
  بازدید معاون اموزشی دانشکده از روند ثبت نام
 • بازدید رئیس دانشکده از روند ثبت نام بازدید رئیس دانشکده از روند ثبت نام
  بازدید رئیس دانشکده از روند ثبت نام
 • برگزاری مراسم کارمندان نمونه دانشگاهبرگزاری مراسم کارمندان نمونه دانشگاه
  برگزاری مراسم کارمندان نمونه دانشگاه
 • انتخاب دکتر سعید رضائی به عنوان سرآمد آموزش 97انتخاب دکتر سعید رضائی به عنوان سرآمد آموزش 97
  انتخاب دکتر سعید رضائی به عنوان سرآمد آموزش 97
 • کارگاه آموزشی با حضور مایکلامارتینکارگاه آموزشی با حضور مایکلامارتین
  کارگاه آموزشی با حضور مایکلامارتین
 • بازدید از دبستان مفیدبازدید از دبستان مفید
  بازدید از دبستان مفید
 • بازدید از سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی بازدید از سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
  بازدید از سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
 • هفته آموزش 97هفته آموزش 97
  هفته آموزش 97
 • انتخاب دکتر رضائی به عنوان سرآمدآموزش97انتخاب دکتر رضائی به عنوان سرآمدآموزش97
  انتخاب دکتر رضائی به عنوان سرآمدآموزش97
 • سرآمدی97سرآمدی97
  سرآمدی97
 • دهه آموزشدهه آموزش
  دهه آموزش
 • روز روان شناس و مشاورروز روان شناس و مشاور
  روز روان شناس و مشاور
 • بازدید از موزه جنگبازدید از موزه جنگ
  بازدید از موزه جنگ
 • بازدید از موزه جنگبازدید از موزه جنگ
  بازدید از موزه جنگ
 • بازدید از موزه جنگبازدید از موزه جنگ
  بازدید از موزه جنگ
 • بازدید از موزه جنگبازدید از موزه جنگ
  بازدید از موزه جنگ
 • دیدار نوروزی دانشگاهدیدار نوروزی دانشگاه
  دیدار نوروزی دانشگاه
 • دیدار نوروزی دانشگاهدیدار نوروزی دانشگاه
  دیدار نوروزی دانشگاه
 • دیدار نوروزی دانشکدهدیدار نوروزی دانشکده
  دیدار نوروزی دانشکده
 • دیدار نوروزی دانشکدهدیدار نوروزی دانشکده
  دیدار نوروزی دانشکده
 • دیدار نوروزی دانشکدهدیدار نوروزی دانشکده
  دیدار نوروزی دانشکده
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك ، روبروي درب اصلي دانشگاه الزهرا، دانشكده علوم تربيتي و روان‌شناسي  
كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041464+ فاكس : 982188049937+
 edupsy[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.