۱۳۹۶ جمعه ۲۹ دي
برگزراي دومين كنگره نماز و سلامت روان با حضور و مشاركت اصلي دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي
1396/12/08
رئيس محترم دانشگاه سركار خانم دكتر مهناز ملانظري و معاونين محترم دانشگاه در دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي حضور يافتند .
1396/10/16
دريافت جايزه علمي دكتر كاردان توسط مهناز غياثي دانش‌آموخته دانشكده علوم تربيتي و روان‌شناسي
1396/10/13
شروع انتقال كتابخانه دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي به كتابخانه مركزي دانشگاه
1396/10/10
برگزيده شدن انجمن و نشريه و دانشجوي علم اطلاعات و دانش شناسي دانشگاه الزهرا(س) در جشنواره ادكا
1396/10/07
مجموعه تصاویر
ديدار با دكتر خسروي. رئيس پزوهشكده مهر 1396
1396/07/29
  • ديدار با دكتر خسروي. رئيس پزوهشكده مهر 1396ديدار با دكتر خسروي. رئيس پزوهشكده مهر 1396
    ديدار با دكتر خسروي. رئيس پزوهشكده مهر 1396
  • ديدار با دكتر خسروي. رئيس پزوهشكده مهر 1396ديدار با دكتر خسروي. رئيس پزوهشكده مهر 1396
    ديدار با دكتر خسروي. رئيس پزوهشكده مهر 1396
  • ديدار با دكتر خسروي. رئيس پزوهشكده مهر 1396ديدار با دكتر خسروي. رئيس پزوهشكده مهر 1396
    ديدار با دكتر خسروي. رئيس پزوهشكده مهر 1396
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك ، روبروي درب اصلي دانشگاه الزهرا، دانشكده علوم تربيتي و روان‌شناسي  
كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041464+ فاكس : 982188049937+
 edupsy[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.