۱۳۹۷ سه شنبه ۲۹ آبان
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منو اصليمنو اصلي
درباره دانشكده
امور آموزشي
امور پژوهشي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه هاي آموزشي</span>گروه هاي آموزشي
گروه روانشناسي
گروه روان شناسي تربيتي
گروه علم اطلاعات و دانش شناسي
گروه مشاوره و راهنمايي
گروه مديريت و برنامه ريزي آموزشي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">افراد</span>افراد
رياست دانشكده
معاونين و مديران
اعضای هیات علمی
اساتید بازنشسته
كارشناسان
Collapse منو دومنو دو
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره دانشكده</span>درباره دانشكده
ارتباط با رياست دانشكده
ارتباط با دانشكده
پرسش هاي متداول
نظرات و پيشنهادات
نقشه سايت
رشته ها و مقاطع تحصيلي
برنامه راهبردي و عملياتي
روساي پيشين
مجموعه فيلم
مجموعه صوت
شماره هاي تماس
رشته ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور آموزشي</span>امور آموزشي
معاون آموزشي دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي
تقويم آموزشي
اطلاعیه های آموزش
دفاعيه ها
اخبار و اطلاعيه هاي دانش آموختگان
اخبار و اطلاعيه هاي استعداد درخشان
معاون آموزشي
اخبار دفاعيه ها
راهنماي آموزشي جديدالورود
اخبار و اطلاعيه هاي آموزش
آيين نامه آموزشي كارشناسي
آيين نامه آموزشي كارشناسي ارشد
آيين نامه آموزشي دكتري
آيين نامه امتحانات
دوره کارشناسی
دوره کارشناسی ارشد
دوره دکتری
فرم هاي اداري
دانش آموختگان دانشكده
فرم های مورد نیاز پایان نامه(کارشناسی ارشد و دکتری)
آیین نامه ترفیع و ارتقا اعضای هیات علمی
اخبار و اطلاعیه های دانشجویان بین الملل
Collapse امور پژوهشيامور پژوهشي
معاون پژوهشي و اجرايي
نشريات
پژوهشگران برتر
اعتبارهاي پژوهشي (گرنت)
فرايندهاي پژوهش
فهرست نشريات علمي معتبر و نامعتبر
آثار وتاليفات اساتيد و كارمندان
طرح هاي پژوهشي مصوب اعضاء هيات علمي
فايل هاي آموزشي پژوهشي
آیین نامه‌ها و فرم های پژوهشی
Collapse منو گروه روانشناسيمنو گروه روانشناسي
درباره گروه روان شناسي
گرایش ها و مقاطع تحصیلی
دروس ارائه شده
برنامه كلاسها
برنامه امتحانات
برنامه هفتگي اساتيد
Collapse گروه روانشناسي تربيتيگروه روانشناسي تربيتي
درباره گروه روانشناسي تربيتي
گرایش ها و مقاطع تحصیلی
دروس ارائه شده
برنامه كلاس ها
برنامه امتحانات
برنامه هفتگي اساتيد
Collapse گروه علم اطلاعات و دانش شناسيگروه علم اطلاعات و دانش شناسي
درباره گروه علم اطلاعات و دانش شناسي
گرایش ها و مقاطع تحصیلی
دروس ارائه شده
برنامه كلاس ها
برنامه امتحانات
برنامه هفتگي اساتيد
Collapse گروه مشاوره و راهنماييگروه مشاوره و راهنمايي
درباره گروه مشاوره و راهنمايي
گرایش ها و مقاطع تحصیلی
دروس ارائه شده
برنامه كلاس ها
برنامه امتحانات
برنامه هفتگي اساتيد
Collapse گروه مديريت و برنامه ريزي آموزشيگروه مديريت و برنامه ريزي آموزشي
درباره گروه مديريت و برنامه ريزي آموزشي
گرایش ها و مقاطع تحصیلی
دروس ارائه شده
برنامه كلاس ها
برنامه امتحانات
برنامه هفتگي اساتيددانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك ، روبروي درب اصلي دانشگاه الزهرا، دانشكده علوم تربيتي و روان‌شناسي  
كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041464+ فاكس : 982188049937+
 edupsy[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.