چهارشنبه 29 دي 1395
New Page 1
استعداد درخشان
دانش آموختگان
 همکاران در رسانه ها
نشریات
انجمن ها
منشور اخلاقی
آرشیو اخبار
انتصاب ها
فرم ها و آئین نامه ها
مجموعه تصاویر
زمان دفاعیه ها
سوالات متداول
نظرات و پیشنهادات
ارتباط با دانشکده
  
تاریخ دفاع از پایان نامه ها


       Image result for ‫دفاعیه پایان نامه‬‎تاریخ دفاع دانشجویان ارشدشهریور 1395 دانشجویان علم اطلاعات و دانش شناسی... اینجا 

 تاریخ دفاع دانشجویان ارشدشهریور 1395 دانشجویان روانش شناسی...اینجا

تاریخ دفاع دانشجویان ارشدشهریور 1395 دانشجویان روان شناسی تربیتی... اینجا

 تاریخ دفاع دانشجویان ارشدشهریور 1395 دانشجویان مشاوره و راهنمایی... اینجا

تاریخ دفاع دانشجویان ارشدشهریور 1395مدیریت وبرنامه ریزی درسی

..اینجاتاریخ دفاع دانشجویان ارشد دی ماه 1394

تاریخ دفاع دانشجویان ارشد  اسفند 93

تاریخ دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد دی ماه 93

   تاریخ دفاع دانشجوبان کارشناسی ارشد و دکتری قسمت دوم