پنجشنبه 30 شهريور 1396
New Page 1
استعداد درخشان
دانش آموختگان
 همکاران در رسانه ها
نشریات
انجمن ها
منشور اخلاقی
آرشیو اخبار
انتصاب ها
فرم ها و آئین نامه ها
مجموعه تصاویر
زمان دفاعیه ها
سوالات متداول
نظرات و پیشنهادات
ارتباط با دانشکده

 


 

 

  
    خانم دکتر زویا آبام 
 گروه آموزشی :علم اطلاعات و دانش شناسی

پست اجرائی: رئیس کتابخانه مرکز دانشگاه الزهرا(س) 
 رشته تحصیلی : علم اطلاعات و دانش شناسی 

 آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
 مرتبه علمی : استادیار
 علائق پژوهشی:
 شماره تماس: 02185692300
 پست الکترونیکی: zoya.abam@alzahra.ac.ir
صفحه شخصی:
 برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید.                    

            خانم دکتر بتول احدی

  گروه آموزشی :روانشناسی

پست اجرائی: رئیس کلینیک مشاوره دانشگاه الزهرا(س) 
 رشته تحصیلی :  روانشناسی

 آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
 مرتبه علمی : دانشیار
 علائق پژوهشی: 

 شماره تماس: 
 پست الکترونیکی: bahadi08@gmail.com

صفحه شخصی:

 
   
    خانم دکتر پروین احمدی
  گروه آموزشی :مدیریت و برنامه ریزی آموزشی 
رشته تحصیلی : برنامه ریزی درسی 
 آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی : دانشیار
علائق پژوهشی :
شماره تماس: 02185692853 
پست الکترونیکی:
Pahmadi@alzahra.ac.ir
صفحه شخصی
  
    
  

    خانم دکتر مهناز اخوان تفتی 

 گروه آموزشی :روانشناسی تربیتی

پست اجرائی: مدیر گروه روانشناسی تربیتی
رشته تحصیلی : روانشناسی تربیتی
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی :دانشیار
علائق پژوهشی:

شماره تماس: 02185692061 
پست الکترونیکی:   
makhavan@alzahra.ac.ir

صفحه شخصی

            رزومه انگلیسی 

    

 خانم دکتر افروز افشاری

  گروه آموزشی :روانشناسی
 رشته تحصیلی : روانشناسی

 آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
 مرتبه علمی : استادیار
 علائق پژوهشی:روانشناسی بالینی، رشد و تحول کودک، آسیب شناسی مرضی کودک و نوجوان، اختلالات روان تنی
 شماره تماس: 
 پست الکترونیکی: A.afshari@alzahra.ac.ir
صفحه شخصی:


           خانم دکتر رویا برادر

 گروه آموزشی: علم اطلاعات و دانش شناسی
پست اجرائی: معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده
 رشته تحصیلی : علم اطلاعات و دانش شناسی
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی : دانشیار
علائق پژوهشی :

شماره تماس: 02185692848 
پست الکترونیکی:    rbaradar@alzahra.ac.ir
صفحه شخصی :

     برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید.

    

 
خانم دکتر مریم بناهان قمی

  گروه آموزشی :مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

 رشته تحصیلی :فلسفه تعلیم و تربیت
 آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
 مرتبه علمی : استادیار
 علائق پژوهشی: رویکردهای نوین به تعلیم و تربیت، فلسفه های معاصر، دلالت های تربیتی برگرفته از متون اسلامی، تربیت اخلاقی

 شماره تماس:85692293

 پست الکترونیکی: banahan@alzahra.ac.ir

صفحه شخصی:

 برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید. 

  خانم دکتر مه سیما پورشهریاری 

گروه آموزشی : مشاوره و راهنمایی
رشته تحصیلی : مشاوره و راهنمایی
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی : دانشیار 
علائق  پژوهشی :


شماره تماس:  02185692844
پست الکترونیکی:  pourshahriari@alzahra.ac.ir
صفحه شخصی:

    برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید.

 

      خانم دکتر مهرانگیز پیوسته گر

گروه آموزشی: روان شناسی
رشته تحصیلی : روان شناسی بالینی
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی : دانشیار

علائق پژوهشی :  روانشناسی رشد(دیدگاه دلبستگی ،روانشناسی نوجوانی) . روانشناسی بالینی (تشخیص و درمان اختلالات روانی) .  سبکهای مقابله ای . اختلالات شخصیت

شماره تماس: 02185692304 
پست الکترونیکی:  mpaivastegar@alzahra.ac.ir
صفحه شخصی

      برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید

  

 
خانم دکتر لیلا چراغ ملائی

  گروه آموزشی :روانشناسی
 رشته تحصیلی :  روان شناسی تربیتی
 آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
 مرتبه علمی : استادیار
 علائق پژوهشی: علایق پژوهشی: کودک ، نوجوان، کودکان استثنایی، بازی درمانی، یادگیری الکترونیکی، شبکه های اجتماعی، ابزارهای وب 2
 شماره تماس: 
 پست الکترونیکی: leila.chm@gmail.com
صفحه شخصی:
 برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید.

 


 

     خانم دکتر سیمین حسینیان

گروه آموزشی : مشاوره و راهنمایی

پست اجرائی: مدیرگروه مشاوره و راهنمایی
رشته تحصیلی : مشاوره و راهنمایی
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی : استاد 
علائق 
پژوهشی :

شماره تماس:  02185692307
پست الکترونیکی: 
hosseinian@alzahra.ac.ir
صفحه شخصی :

  


        آقای دکترمنصورعلی حمیدی

گروه آموزشی : روانشناسی تربیتی
رشته تحصیلی : روانشناسی آموزشی
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی : استادیار
علائق
پژوهشی : آموزش‌شناسی، پرورش‌شناسی، پژوهش‌شناسی، سنجش‌شناسی، پردازش‌شناسی، و آموزش‌یارشناسی

شماره تماس: 02185692049  

پست الکترونیکی: mhameedy@alzahra.ac.ir
صفحه شخصی :

 برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید                           

 

 

    خانم دکتر ملوک خادمی اشکذری

گروه آموزشی : روانشناسی تربیتی
پست اجرائی: معاون فرهنگی دانشگاه الزهرا 
رشته تحصیلی : روانشناسی تربیتی
مرتبه علمی : دانشیار
علائق 
پژوهشی :

 شماره تماس: 02185692052  

پست الکترونیکی:  m.khademi@alzahra.ac.ir
صفحه شخصی :

 برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید   

 

 

 

      خانم دکتر روشنک خدابخش پیرکلانی

گروه آموزشی : روانشناسی
رشته تحصیلی : روانشناسی بالینی
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی : دانشیار
علائق  پژوهشی :

 شماره تماس: 02185692304  

پست الکترونیکی: rkhodabakhsh@alzahra.ac.ir
صفحه شخصی :

  برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید                        

 

 

     خانم دکتر زهره خسروی

گروه آموزشی : روانشناسی
رشته تحصیلی : روانشناسی بالینی
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی : استاد
علائق
پژوهشی:


شماره تماس: 02185692308 
پست الکترونیکی: z.khosravi@alzahra.ac.ir
صفحه شخصی

 برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید                           

 

 

 آقای دکتر عباس دولانی ( شعبه ارومیه) 

گروه آموزشی : علم اطلاعات و دانش شناسی 
رشته تحصیلی : کتابداری و اطلاع رسانی  

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری 
مرتبه علمی : استادیار
علائق پژوهشی:

شماره تماس: 04432373332

پست الکترونیکی: a.doulani@alzahra.ac.ir

صفحه شخصی :

 برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید                    

    آقای دکتر غلامرضا دهشیری

گروه آموزشی : روانشناسی
رشته تحصیلی : روانشناسی 

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی : استادیار
علائق
پژوهشی:

شماره تماس: 02185692291 
پست الکترونیکی:  dehshiri.ghr@alzahra.ac.ir
صفحه شخصی :

 برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید                           


 

     خانم دکتر رویا رسولی 

گروه آموزشی : مشاوره و راهنمایی 

پست اجرائی:معاون پژوهشی  واجرائی  دانشکده
رشته تحصیلی : مشاوره و راهنمایی

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی : استادیار
علائق 
پژوهشی :


شماره تماس: 02185692293  
پست الکترونیکی:  r.rasouli@alzahra.ac.ir
صفحه شخصی :

 برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید   


 

     خانم فاطمه بیگم رضازاده شیراز

گروه آموزشی:مدیرت و برنامه ریزی آموزشی

 پست اجرائی :مدیر گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

رشته تحصیلی : تاریخ وفلسفه آموزش وپرورش

آخرین مدرک تحصیلی: دانشوری
مرتبه علمی : مربی
علائق پژوهشی :

شماره تماس: 02185692288 
پست الکترونیکی: f.b.rezazadeh@alzahra.ac.ir
صفحه شخصی :

 برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید                         

 

 

     آقای دکتر حمید رضائیان

گروه آموزشی:مشاوره و راهنمائی
رشته تحصیلی : روانشناسی 

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی : استادیار
علائق پژوهشی:

شماره تماس: 02185692840 
پست الکترونیکی:  rezaeian19237@alzahra.ac.ir
صفحه شخصی :   
            

  برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید     

 

 

    آقای دکتر سعید رضایی شریف آبادی

گروه آموزشی : علم اطلاعات و دانش شناسی 

پست اجرائی: رئیس مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهرا(س) 
رشته تحصیلی : علم اطلاعات و دانش شناسی

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی : استاد

علائق پژوهشی: رفتار اطلاع یابی کاربران کتابخانه ها، آرشیوها و سایر سازمانهای دانش بنیان . کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان های دانش بنیان
-اخلاق حرفه ای در سازمانهای دانش بنیان

شماره تماس: 02185692851  

پست الکترونیکی:  srezaei@alzahra.ac.ir
صفحه شخصی :
http://www.alzahra.ac.ir/rezaei

  
 برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید      


 

 

     خانم دکتر شقایق زهرایی

گروه آموزشی: روانشناسی 

رشته تحصیلی :روانشناسی سلامت
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی :استادیار
علائق  پژوهشی : روانشناسی سلامت با تکیه بر نقش فرهنگ ، روان شناسی اجتماعی ، پژوهش های بین فرهنگی
شماره تماس:  
پست الکترونیکی: zahraei@alzahra.ac.ir
صفحه شخصی :

 برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید 

 

 

      خانم میترا سپاسی آشتیانی

گروه آموزشی: روانشناسی

رشته تحصیلی : روانشناسی شخصیت
آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
مرتبه علمی : مربی
علائق
پژوهشی :

شماره تماس: 02185692851  

پست الکترونیکی:sepassi@alzahra.ac.ir
صفحه شخصی :

 برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید              

            


 

 

     آقای دکتر علی ستاری

گروه آموزشی:مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

رشته تحصیلی : فلسفه تعلیم و تربیت

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری 
مرتبه علمی : استادیار
علائق
پژوهشی:  فلسفه تربیت اسلامی . فلسفه برای کودکان . آسیب شناسی آموزش و پرورش

 شماره تماس: 02185692 
پست الکترونیکی:  alisattari@alzahra.ac.ir
صفحه شخصی :

  برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید                        

     خانم سوسن صائبی

گروه آموزشی: روانشناسی
رشته تحصیلی : روانشناسی 

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد 
مرتبه علمی : مربی
علائق
پژوهشی:

شماره تماس: 02185692851 
پست الکترونیکی:  saebis@alzahra.ac.ir
صفحه شخصی :

 برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید                           

 

 

      خانم دکتر پروین صمدی

گروه آموزشی: مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
رشته تحصیلی : برنامه ریزی درسی

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی : دانشیار
علائق 
پژوهشی :

شماره تماس: 02185692853 
پست الکترونیکی:  psamadi@alzahra.ac.ir
صفحه شخصی :

 برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید     

                    

 

 

   خانم دکتر آزاده طاولی

گروه آموزشی: روان شناسی

رشته تحصیلی : روانشناسی 
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی : استادیار
علائق پژوهشی : روانشناسی بالینی، رویکرد شناختی_رفتاری

شماره تماس: 02185692851  

پست الکترونیکی:  azadeh.tavoli@gmail.com
صفحه شخصی :

 برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید   

     خانم دکتر فریده عامری

گروه آموزشی: روانشناسی
رشته تحصیلی : روانشناسی بالینی

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی : استادیار
علائق 
پژوهشی :

 شماره تماس: 02185692286  

پست الکترونیکی:  fameri@alzahra.ac.ir
صفحه شخصی :

   برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید        

 

 

    خانم دکتر فریبا عدلی 

گروه آموزشی: مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
رشته تحصیلی : مدیریت آموزشی

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی : استادیار
علائق  پژوهشی :

 شماره تماس: 02185692303  

پست الکترونیکی:faradli@alzahra.ac.ir
صفحه شخصی :
                        

  برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید   

     آقای دکتر امیر غائبی

گروه آموزشی : علم اطلاعات و دانش شناسی
رشته تحصیلی : فناوری اطلاعات 

پست اجرائی: رئیس دانشکده 
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری 

مرتبه علمی : دانشیار
علائق 
پژوهشی :

 شماره تماس: 02185692052  

پست الکترونیکی:  ghaebi@alzahra.ac.ir
صفحه شخصی :

  برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید              

       

 

     آقای دکتر عباسعلی غلامحسینی فریز هندی 

گروه آموزشی: مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
رشته تحصیلی
 : برنامه ریزی درسی 

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی : استادیار

علائق پژوهشی :  روانشناسی خواندن . تاریخ آموزش و پرورش

شماره تماس: 02185692291 
پست الکترونیکی:   agholamhosini@alzahra.ac.ir
صفحه شخصی :

 برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید           

    

 

 

    خانم دکتر اعظم فرح بیجاری

گروه آموزشی: روانشناسی

رشته تحصیلی : روانشناسی اجتماعی

پست اجرائی:مدیر گروه روانشناسی
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری 

مرتبه علمی : استادیار
علائق
پژوهشی:

 شماره تماس: 02185692308  

پست الکترونیکی:  a.f.Bidjari@alzahra.ac.ir
صفحه شخصی :
 برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید     
      

              

 

      خانم دکتر معصومه کربلایی آقا کامران

گروه آموزشی : علم اطلاعات و دانش شناسی

پست اجرائی: مدیر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
رشته تحصیلی :علم اطلاعات و دانش شناسی 

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی : استادیار

علائق پژوهشی :  -وب سنجی .  رفتار اطلاع یابی .  سازماندهی منابع اطلاعاتی

شماره تماس:2845 0218569 
پست الکترونیکی: mkamran@alzahra.ac.ir
 صفحه پژوهشی :

 برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید 
    خانم دکتر طیبه ماهروزاده

گروه آموزشی: مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
رشته تحصیلی : فلسفه تعلیم و تربیت

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی : دانشیار
علائق پژوهشی : 
فلسفه و آراء تربیتی کانت ، اموزش فلسفه به کودکان P4C ، برنامه درسی تلفیقی ، انسان شناسی در ادیان ابراهیمی و آیین های هندی، فلسفه پست مدرن و تعلیم و تربیت ، انسان شناسی، معرفت شناسی و ارزش شناسی از دیدگاه فلاسفه اسلامی

 شماره تماس: 02185692055  

پست الکترونیکی: mahrouzadeh@alzahra.ac.ir
صفحه شخصی :

  برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید                           

 

 

 

خانم دکترمریم محسن‌پور

  گروه آموزشی : روانشناسی تربیتی
 رشته تحصیلی :سنجش آموزش
 آخرین مدرک تحصیلی: دکتری 
 مرتبه علمی :استادیار 
 علائق پژوهشی:روش های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روانشناسی. -روش های آماری در علوم تربیتی و روانشناسی -رویکردهای سنتی و نوین در سنجش و اندازه گیری
 شماره تماس:85692292 
 پست الکترونیکی:m.mohsenpour @alzahra.ac.ir
صفحه شخصی:
 برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید. 


 

خانم دکترهدی السادات محسنی

  گروه آموزشی :مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
 رشته تحصیلی :  مدیریت آموزش عالی
 آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
 مرتبه علمی : استادیار
 علائق پژوهشی:
 شماره تماس: 
 پست الکترونیکی:
صفحه شخصی:
 برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید. 

 

      آقای دکتر مرتضی منادی

گروه آموزشی : روانشناسی تربیتی
رشته تحصیلی : جامعه شناسی

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی : دانشیار

 علائق پژوهشی : نقش آموزش در خانواده . جایگاه و فرهنگ زنان در خانواده
جوانان و نهادهای اجتماعی
  شماره تماس: 02185692294  

پست الکترونیکی: mmonadi@alzahra.ac.ir
 

 برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید                           

 

  

    خانم دکتر گلنار مهران

 گروه آموزشی :مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
رشته تحصیلی : آموزش وپرورش

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی : دانشیار
علائق پژوهشی:

 شماره تماس: 02185692051  

پست الکترونیکی: gmehran@alzahra.ac.ir
 صفحه شخصی :


 برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید                         

  

 

     آقای دکتر سید ابوالقاسم مهری نژاد

 گروه آموزشی :روانشناسی
رشته تحصیلی : روان شناسی بالینی

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی : دانشیار
علائق پژوهشی :

 شماره تماس: 02185692294 
پست الکترونیکی: s.mehrinejad@alzahra.ac.ir
 صفحه شخصی :


 برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید       
 

 

 

     خانم دکتر افسانه نراقی زاده  

 گروه آموزشی :مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
رشته تحصیلی : تعلیم و تربیت 

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی : استادیار
علائق پژوهشی :


شماره تماس: 02185692292 
پست الکترونیکی: anaraghi@alzahra.ac.ir
 صفحه شخصی :

 برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید    

    

 

 

     خانم دکتر مژده وزیری 

 گروه آموزشی :مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

رشته تحصیلی : برنامه ریزی درسی

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی : استادیار
علائق پژوهشی:

شماره تماس: 02185692051 
پست الکترونیکی: mvaziri@alzahra.ac.ir
 صفحه شخصی :

 برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید         

 

     خانم دکتر زهرا هاشمی 

گروه آموزشی : روانشناسی تربیتی
رشته تحصیلی : 

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی : استادیار
علائق پژوهشی
:

شماره تماس: 02185692294 
پست الکترونیکی
 صفحه شخصی :

 برای مشاهده رزومه کامل کلیک نمایید