چهارشنبه 01 شهريور 1396
  
اساتيد گروه روان شناسی
ردیف
نام و نام خانوادگی
رتبه علمی
رشته تحصیلی
مدرک تحصیلی
آدرس پست الکترونیکی
رزومه
تلفن داخلی
1
مهرانگیز پیوسته گر
دانشیار
روان شناسی بالینی
دکتری

 mpaivastegar@yahoo.com

 
2304
2
روشنک خدابخش پیرکلانی
دانشیار
روان شناسی بالینی
دکتری
rkhodabakhsh@yahoo.com 
 
2304
3
زهره خسروی
استاد
روان شناسی بالینی
دکتری
zohreh_khosravi@yahoo.com 
 
2308
4
میترا سپاسی آشتیانی
مربی
روان شناسی شخصیت
کارشناسی ارشد
msepassi3@yahoo.com 
 
2841
5
سوسن صائبی
مربی
روان شناسی
کارشناسی ارشد
saebi_s8@yahoo.com 
 
2841
6
فریده عامری
استادیار
روان شناسی بالینی
دکتری
 
2286
7
اعظم فرح بیجاری
استادیار
روان شناسی اجتماعی
دکتری
 
2292
8
سید ابوالقاسم مهری نژاد
دانشیار
روان شناسی بالینی
دکتری
 
2294
9
سیده منور یزدی
استاد
روان شناسی
دکتری
smyazdi@alzahra.ac.ir 
 
2307
 10  غلامرضا دهشیری  استادیار  روانشناسی   دکتری  dehshiri.ghr@alzahra.ac.ir
   2291
11   شقایق زهرایی استادیار 
 
 روانشناسی سلامت دکتری   zahraei@alzahra.ac.ir
 رزومه   2851
 12  بتول احدی (مامور)  دانشیار    روانشناسی 
 دکتری 
 bahadi08@gmail.com
 رزومه   2851
 13  افروز افشاری  استادیار   روانشناسی    دکتری    A.afshari@alzahra.ac.ir
 رزومه  2851
 14  لیلا چراغ ملائی  استادیار   روان شناسی تربیتی  دکتری    leila.chm@gmail.com   رزومه   2851
1

 آزاده طاولی

استادیار  راوان شناسی  دکتری    azadeh.tavoli@gmail.com  رزومه   2851