شنبه 01 مهر 1396
اخبار دانشکده
08

نشست هم اندیشی:«بررسی ونقدِ تجارب ِتلفیقِ شیوه‌های آموزشی درمدارس » انجام شد

نشست هم اندیشی:«بررسی ونقدِ تجارب ِتلفیقِ شیوه‌های آموزشی درمدارس » انجام شد

در روز یکشنبه هشتم اسفند دانشکده علوم تربیتی و روان‌­شناسی دانشگاه الزهرا(س)بیست ویکمین نشستِ هم‌اندیشی از سلسله برنامه‌های فرهنگی و فوق‌برنامه‌ای را برگزار نمود

عنوان این نشست  با روز امور تربیتی و و آغاز هفته تربیت اسلامی مقارن شده بود ،  « در مدرسه ها چه مي گذرد : بررسی ونقدِ تجارب ِتلفیقِ شیوه‌های آموزشی درمدارس  » بود. گردانندگان این هم اندیشی گروه آموزشی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی  و گروه آموزشی روان‌شناسی تربیتی دانشکده بودند و همچنین این برنامه با حضور جناب آقای محمد آذین ؛ مدیر مجتمع آموزشی سراج و جناب آقای حمیدرضا اسلامی ؛ مدیر مدرسه دولتی کمیل و سخنرانی این دو مدیر بود 

نشست با سلام و خوش آمد گویی و تبریک روز امور تربیتی و بزرگداشت هفته تربیت اسلامی و پاسداشت مقام والای دو شهید ؛ رجائی و باهنر ، توسط سرکارخانم رضا زاده مدیر گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی و سرکار خانم دکتر اخوان مدیر گروه روان‌شناسی تربیتی آغاز شد .سپس هر یک از دو مدیر توضیحاتی در خصوص سبک های مدیریت آموزشی در مدارسِ تحت مدیریتشان ارائه نمودند ؛ سبک و شیوه آموزشی در مجتمع سراج بنا به گفته‌ و ارائه‌ی آقای آذین مدیر این مدرسه، سبکی نو و رویکردی تربیتی ؛ درک وحدت گرائی بود و در مدرسه دولتی کمیل، سبکی سنتی و رویکرد تربیتی رایج در اکثر مدارس ایران بود 
این نشست که در سالن حافظ دانشکده ادبیات و زبانها برگزار شده بود مورد استقبال بسیاری از اساتید و دانشجویان علاقمند به این موضوع قرار گرفت که در نقد و بررسی شیوه های ارائه شده آموزشی مشارکت بسیار داشتند 

این نشست با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و اهداء لوح تقدیر با امضاء جناب دکتر رضایی شریف آبادی ، ریاست دانشکده و تابلوی خوش نویسی از طرف دو مدیر گروه آموزشی به سخنرانان جلسه پایان یافت 

پوستر این نشست پیوست است
تعداد امتیازات: (1) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (492)
گروه خبر: اخبار دانشکده
کد خبر: 325
 • نشست هم اندیشی:«بررسی ونقدِ تجارب ِتلفیقِ شیوه‌های آموزشی درمدارس » انجام شد
 • نشست هم اندیشی:«بررسی ونقدِ تجارب ِتلفیقِ شیوه‌های آموزشی درمدارس » انجام شد
 • نشست هم اندیشی:«بررسی ونقدِ تجارب ِتلفیقِ شیوه‌های آموزشی درمدارس » انجام شد
 • نشست هم اندیشی:«بررسی ونقدِ تجارب ِتلفیقِ شیوه‌های آموزشی درمدارس » انجام شد
 • نشست هم اندیشی:«بررسی ونقدِ تجارب ِتلفیقِ شیوه‌های آموزشی درمدارس » انجام شد
 • نشست هم اندیشی:«بررسی ونقدِ تجارب ِتلفیقِ شیوه‌های آموزشی درمدارس » انجام شد
 • نشست هم اندیشی:«بررسی ونقدِ تجارب ِتلفیقِ شیوه‌های آموزشی درمدارس » انجام شد
 • نشست هم اندیشی:«بررسی ونقدِ تجارب ِتلفیقِ شیوه‌های آموزشی درمدارس » انجام شد
 • نشست هم اندیشی:«بررسی ونقدِ تجارب ِتلفیقِ شیوه‌های آموزشی درمدارس » انجام شد
 • نشست هم اندیشی:«بررسی ونقدِ تجارب ِتلفیقِ شیوه‌های آموزشی درمدارس » انجام شد
 • نشست هم اندیشی:«بررسی ونقدِ تجارب ِتلفیقِ شیوه‌های آموزشی درمدارس » انجام شد
 • نشست هم اندیشی:«بررسی ونقدِ تجارب ِتلفیقِ شیوه‌های آموزشی درمدارس » انجام شد
 • نشست هم اندیشی:«بررسی ونقدِ تجارب ِتلفیقِ شیوه‌های آموزشی درمدارس » انجام شد
 • نشست هم اندیشی:«بررسی ونقدِ تجارب ِتلفیقِ شیوه‌های آموزشی درمدارس » انجام شد
 • نشست هم اندیشی:«بررسی ونقدِ تجارب ِتلفیقِ شیوه‌های آموزشی درمدارس » انجام شد
 • نشست هم اندیشی:«بررسی ونقدِ تجارب ِتلفیقِ شیوه‌های آموزشی درمدارس » انجام شد
 • نشست هم اندیشی:«بررسی ونقدِ تجارب ِتلفیقِ شیوه‌های آموزشی درمدارس » انجام شد
 • نشست هم اندیشی:«بررسی ونقدِ تجارب ِتلفیقِ شیوه‌های آموزشی درمدارس » انجام شد
 • نشست هم اندیشی:«بررسی ونقدِ تجارب ِتلفیقِ شیوه‌های آموزشی درمدارس » انجام شد
 • نشست هم اندیشی:«بررسی ونقدِ تجارب ِتلفیقِ شیوه‌های آموزشی درمدارس » انجام شد
 • نشست هم اندیشی:«بررسی ونقدِ تجارب ِتلفیقِ شیوه‌های آموزشی درمدارس » انجام شد
 • نشست هم اندیشی:«بررسی ونقدِ تجارب ِتلفیقِ شیوه‌های آموزشی درمدارس » انجام شد
 • نشست هم اندیشی:«بررسی ونقدِ تجارب ِتلفیقِ شیوه‌های آموزشی درمدارس » انجام شد
 • نشست هم اندیشی:«بررسی ونقدِ تجارب ِتلفیقِ شیوه‌های آموزشی درمدارس » انجام شد
 • نشست هم اندیشی:«بررسی ونقدِ تجارب ِتلفیقِ شیوه‌های آموزشی درمدارس » انجام شد
 • نشست هم اندیشی:«بررسی ونقدِ تجارب ِتلفیقِ شیوه‌های آموزشی درمدارس » انجام شد
 • نشست هم اندیشی:«بررسی ونقدِ تجارب ِتلفیقِ شیوه‌های آموزشی درمدارس » انجام شد
 • نشست هم اندیشی:«بررسی ونقدِ تجارب ِتلفیقِ شیوه‌های آموزشی درمدارس » انجام شد
 • نشست هم اندیشی:«بررسی ونقدِ تجارب ِتلفیقِ شیوه‌های آموزشی درمدارس » انجام شد
 • نشست هم اندیشی:«بررسی ونقدِ تجارب ِتلفیقِ شیوه‌های آموزشی درمدارس » انجام شد
 • نشست هم اندیشی:«بررسی ونقدِ تجارب ِتلفیقِ شیوه‌های آموزشی درمدارس » انجام شد
 • نشست هم اندیشی:«بررسی ونقدِ تجارب ِتلفیقِ شیوه‌های آموزشی درمدارس » انجام شد
 • نشست هم اندیشی:«بررسی ونقدِ تجارب ِتلفیقِ شیوه‌های آموزشی درمدارس » انجام شد
 • نشست هم اندیشی:«بررسی ونقدِ تجارب ِتلفیقِ شیوه‌های آموزشی درمدارس » انجام شد
 • نشست هم اندیشی:«بررسی ونقدِ تجارب ِتلفیقِ شیوه‌های آموزشی درمدارس » انجام شد
 • نشست هم اندیشی:«بررسی ونقدِ تجارب ِتلفیقِ شیوه‌های آموزشی درمدارس » انجام شد
 • نشست هم اندیشی:«بررسی ونقدِ تجارب ِتلفیقِ شیوه‌های آموزشی درمدارس » انجام شد
 • نشست هم اندیشی:«بررسی ونقدِ تجارب ِتلفیقِ شیوه‌های آموزشی درمدارس » انجام شد
 • نشست هم اندیشی:«بررسی ونقدِ تجارب ِتلفیقِ شیوه‌های آموزشی درمدارس » انجام شد
 • نشست هم اندیشی:«بررسی ونقدِ تجارب ِتلفیقِ شیوه‌های آموزشی درمدارس » انجام شد
 • نشست هم اندیشی:«بررسی ونقدِ تجارب ِتلفیقِ شیوه‌های آموزشی درمدارس » انجام شد
 • نشست هم اندیشی:«بررسی ونقدِ تجارب ِتلفیقِ شیوه‌های آموزشی درمدارس » انجام شد
 • نشست هم اندیشی:«بررسی ونقدِ تجارب ِتلفیقِ شیوه‌های آموزشی درمدارس » انجام شد
 • نشست هم اندیشی:«بررسی ونقدِ تجارب ِتلفیقِ شیوه‌های آموزشی درمدارس » انجام شد
 • نشست هم اندیشی:«بررسی ونقدِ تجارب ِتلفیقِ شیوه‌های آموزشی درمدارس » انجام شد
 • نشست هم اندیشی:«بررسی ونقدِ تجارب ِتلفیقِ شیوه‌های آموزشی درمدارس » انجام شد
 • نشست هم اندیشی:«بررسی ونقدِ تجارب ِتلفیقِ شیوه‌های آموزشی درمدارس » انجام شد
 • نشست هم اندیشی:«بررسی ونقدِ تجارب ِتلفیقِ شیوه‌های آموزشی درمدارس » انجام شد

RSS comment feed نظرات ارسال شده

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

ارسال نظر جدید

نام

ایمیل

وب سایت

تصویر کد امنیتی :
کد امنیتی را وارد نمایید: