پنجشنبه 30 شهريور 1396
اخبار دانشکده
24

هم اندیشی ؛ کوچینگ(مربیگری) در دنیای امروز برگزار شد

هم اندیشی ؛ کوچینگ(مربیگری) در دنیای امروز برگزار شد

دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی بیست و چهارمین نشستِ هم اندیشی از سلسله برنامه های فرهنگی و فوق برنامه‌ای دانشکده را با عنوان : «کوچینگ(مربیگری) در دنیای امروز » در روز  یکشنبه ، 24 اردیبهشت ماه برگزار نمود 

این برنامه با حضور و سخنرانی کوچ‌های حرفه‌ای و بین‌المللی جناب آقای مهندس تیمور میری ، بنیانگذار آکادمی و انجمن کوچینگ فارسی زبانان ، جناب آقای مهندس علی لواسانی و سرکارخانم مهندس آیسان بنی هاشمی بود و با استقبال بسیاری مدیران ، اعضاء هیات علمی و دانشجویان دانشگاه و خصوصا دانشکده قرار گرفت 

جلسه با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد ، تبریک و تهنیت به مناسبت اعیاد شعبانیه خصوصا روز نیمه شعبان ، زاد روز یگانه منجی عالم بشریت و خوش آمدگویی به حاضرین نشت ؛ توسط آقای دکتر رضائی شریف آبادی ، رئیس دانشکده آغاز گردید.سپس نشست را به دست سخنران های جلسه سپردند

محورهای سخنران های این نشست عبارت بودند از ؛ 

- معرفی کوچینگ: فدراسیون بین‌المللی کوچینگ ( آی سی اف) , انجمن و آکادمی کوچینگ برای فارسی زبانان

- معرفی صلاحیت های کوچینگ (مربی گری) و آموزش مهارت ها با استانداردهای بین المللی

- کوچ در نقش مدیر و بهروری مدیریت با استفاده از کوچینگ

- افزایش عملکرد فردی و تیمی و نقش کوچینگ

که توسط هر یک از سخنران ها به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت 

همچنین در این نشست ، خانم سمیرا جمالو ، دانش آموخته‌ی رشته مشاوره بالینی از دانشگاه الزهرا نیز از تجربیات خود درخصوص پیاده سازی و اجرائی کردن پایان نامه‌شان به وسیله کوچینگ مطالبی را بیان کردند . موضوع پایان نامه ایشان ؛ اثربخشی فرایند مربی‌گری بر بهبود رضایت شخصی و تعهد سازمانی بود 

همچنین در این نشست خانم دکتر معصومه شجاعی ، رئیس محترم دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه الزهرا(س) نیز که به همراه خانم دکتر افخم دانشفر، معاون پژوهشی حضور داشتند نیز در خصوص تفاوتها و تمایز مفهوم کوچینگ در حوزه ی تربیت بدنی و علوم ورزشی را با کوچینگ به طور عام بیان نمودند 

سپس پرسشهایی از سوی حاضرین مطرح شد که سخنرانها به آنها پاسخ دادند

در انتها آقای دکتر رضائی شریف آبادی از سخنرانها تقدیر نمودند و به ایشان لوح تقدیر و هدایایی اهدا کردند . ایشان همچنین از استقبال خوب اعضاء هیات علمی و غیر هیات علمی و دانشجویان دانشگاه قدردانی نمودند 

نشست با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد به پایان رسید 


تعداد امتیازات: (1) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (378)
گروه خبر: اخبار دانشکده
کد خبر: 355
 • هم اندیشی ؛ کوچینگ(مربیگری) در دنیای امروز برگزار شد
 • هم اندیشی ؛ کوچینگ(مربیگری) در دنیای امروز برگزار شد
 • هم اندیشی ؛ کوچینگ(مربیگری) در دنیای امروز برگزار شد
 • هم اندیشی ؛ کوچینگ(مربیگری) در دنیای امروز برگزار شد
 • هم اندیشی ؛ کوچینگ(مربیگری) در دنیای امروز برگزار شد
 • هم اندیشی ؛ کوچینگ(مربیگری) در دنیای امروز برگزار شد
 • هم اندیشی ؛ کوچینگ(مربیگری) در دنیای امروز برگزار شد
 • هم اندیشی ؛ کوچینگ(مربیگری) در دنیای امروز برگزار شد
 • هم اندیشی ؛ کوچینگ(مربیگری) در دنیای امروز برگزار شد
 • هم اندیشی ؛ کوچینگ(مربیگری) در دنیای امروز برگزار شد
 • هم اندیشی ؛ کوچینگ(مربیگری) در دنیای امروز برگزار شد
 • هم اندیشی ؛ کوچینگ(مربیگری) در دنیای امروز برگزار شد
 • هم اندیشی ؛ کوچینگ(مربیگری) در دنیای امروز برگزار شد
 • هم اندیشی ؛ کوچینگ(مربیگری) در دنیای امروز برگزار شد
 • هم اندیشی ؛ کوچینگ(مربیگری) در دنیای امروز برگزار شد
 • هم اندیشی ؛ کوچینگ(مربیگری) در دنیای امروز برگزار شد
 • هم اندیشی ؛ کوچینگ(مربیگری) در دنیای امروز برگزار شد
 • هم اندیشی ؛ کوچینگ(مربیگری) در دنیای امروز برگزار شد
 • هم اندیشی ؛ کوچینگ(مربیگری) در دنیای امروز برگزار شد
 • هم اندیشی ؛ کوچینگ(مربیگری) در دنیای امروز برگزار شد
 • هم اندیشی ؛ کوچینگ(مربیگری) در دنیای امروز برگزار شد
 • هم اندیشی ؛ کوچینگ(مربیگری) در دنیای امروز برگزار شد
 • هم اندیشی ؛ کوچینگ(مربیگری) در دنیای امروز برگزار شد
 • هم اندیشی ؛ کوچینگ(مربیگری) در دنیای امروز برگزار شد
 • هم اندیشی ؛ کوچینگ(مربیگری) در دنیای امروز برگزار شد
 • هم اندیشی ؛ کوچینگ(مربیگری) در دنیای امروز برگزار شد
 • هم اندیشی ؛ کوچینگ(مربیگری) در دنیای امروز برگزار شد
 • هم اندیشی ؛ کوچینگ(مربیگری) در دنیای امروز برگزار شد
 • هم اندیشی ؛ کوچینگ(مربیگری) در دنیای امروز برگزار شد
 • هم اندیشی ؛ کوچینگ(مربیگری) در دنیای امروز برگزار شد
 • هم اندیشی ؛ کوچینگ(مربیگری) در دنیای امروز برگزار شد
 • هم اندیشی ؛ کوچینگ(مربیگری) در دنیای امروز برگزار شد
 • هم اندیشی ؛ کوچینگ(مربیگری) در دنیای امروز برگزار شد
 • هم اندیشی ؛ کوچینگ(مربیگری) در دنیای امروز برگزار شد
 • هم اندیشی ؛ کوچینگ(مربیگری) در دنیای امروز برگزار شد
 • هم اندیشی ؛ کوچینگ(مربیگری) در دنیای امروز برگزار شد
 • هم اندیشی ؛ کوچینگ(مربیگری) در دنیای امروز برگزار شد
 • هم اندیشی ؛ کوچینگ(مربیگری) در دنیای امروز برگزار شد
 • هم اندیشی ؛ کوچینگ(مربیگری) در دنیای امروز برگزار شد
 • هم اندیشی ؛ کوچینگ(مربیگری) در دنیای امروز برگزار شد
 • هم اندیشی ؛ کوچینگ(مربیگری) در دنیای امروز برگزار شد
 • هم اندیشی ؛ کوچینگ(مربیگری) در دنیای امروز برگزار شد
 • هم اندیشی ؛ کوچینگ(مربیگری) در دنیای امروز برگزار شد
 • هم اندیشی ؛ کوچینگ(مربیگری) در دنیای امروز برگزار شد
 • هم اندیشی ؛ کوچینگ(مربیگری) در دنیای امروز برگزار شد
 • هم اندیشی ؛ کوچینگ(مربیگری) در دنیای امروز برگزار شد
 • هم اندیشی ؛ کوچینگ(مربیگری) در دنیای امروز برگزار شد
 • هم اندیشی ؛ کوچینگ(مربیگری) در دنیای امروز برگزار شد
 • هم اندیشی ؛ کوچینگ(مربیگری) در دنیای امروز برگزار شد
 • هم اندیشی ؛ کوچینگ(مربیگری) در دنیای امروز برگزار شد
 • هم اندیشی ؛ کوچینگ(مربیگری) در دنیای امروز برگزار شد
 • هم اندیشی ؛ کوچینگ(مربیگری) در دنیای امروز برگزار شد
 • هم اندیشی ؛ کوچینگ(مربیگری) در دنیای امروز برگزار شد
 • هم اندیشی ؛ کوچینگ(مربیگری) در دنیای امروز برگزار شد
 • هم اندیشی ؛ کوچینگ(مربیگری) در دنیای امروز برگزار شد
 • هم اندیشی ؛ کوچینگ(مربیگری) در دنیای امروز برگزار شد
 • هم اندیشی ؛ کوچینگ(مربیگری) در دنیای امروز برگزار شد
 • هم اندیشی ؛ کوچینگ(مربیگری) در دنیای امروز برگزار شد
 • هم اندیشی ؛ کوچینگ(مربیگری) در دنیای امروز برگزار شد
 • هم اندیشی ؛ کوچینگ(مربیگری) در دنیای امروز برگزار شد
 • هم اندیشی ؛ کوچینگ(مربیگری) در دنیای امروز برگزار شد
 • هم اندیشی ؛ کوچینگ(مربیگری) در دنیای امروز برگزار شد
 • هم اندیشی ؛ کوچینگ(مربیگری) در دنیای امروز برگزار شد
 • هم اندیشی ؛ کوچینگ(مربیگری) در دنیای امروز برگزار شد
 • هم اندیشی ؛ کوچینگ(مربیگری) در دنیای امروز برگزار شد
 • هم اندیشی ؛ کوچینگ(مربیگری) در دنیای امروز برگزار شد
 • هم اندیشی ؛ کوچینگ(مربیگری) در دنیای امروز برگزار شد
 • هم اندیشی ؛ کوچینگ(مربیگری) در دنیای امروز برگزار شد

RSS comment feed نظرات ارسال شده

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

ارسال نظر جدید

نام

ایمیل

وب سایت

تصویر کد امنیتی :
کد امنیتی را وارد نمایید: