جستجو  English (United States) فارسى (ايران)
  امروز : پنجشنبه, آبان 01, 1393 ..:: نشریات دانشکده ::.. ورود به سايت   

مجلات علمی – پژوهشی دانشکده :

 درسال 1383 درجه علمی – پژوهشی دومجله مربوط به این دانشکده از سوی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری  صادر شده است. این دو مجله عبارتند از :

این مجله به سردبیری و مدیر مسئولی دکتر شکوه السادات بنی جمالی به انتشار می رسد.

journals.alzahra.ac.ir/psychstudies

تلفن – فاکس : 88041463

این مجله به سردبیری دکتر طیبه ماهروزاده و مدیر مسئولی دکتر مهناز اخوان تفتی با همکاری انجمن ایرانی تعلیم و تربیت منتشرمی شود .

journals.alzahra.ac.ir/jontoe

تلفن – فاکس : 88041463

majale_uni@yahoo.com ای میل :           jontoe@alzahra.ac.ir    و   

 

مجلات علمی – پژوهشی دانشکده :

 درسال 1383 درجه علمی – پژوهشی دومجله مربوط به این دانشکده از سوی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری  صادر شده است. این دو مجله عبارتند از :

این مجله به سردبیری و مدیر مسئولی دکتر شکوه السادات بنی جمالی به انتشار می رسد.

journals.alzahra.ac.ir/psychstudies

تلفن – فاکس : 88041463

این مجله به سردبیری دکتر طیبه ماهروزاده و مدیر مسئولی دکتر مهناز اخوان تفتی با همکاری انجمن ایرانی تعلیم و تربیت منتشرمی شود .

journals.alzahra.ac.ir/jontoe

تلفن – فاکس : 88041463

majale_uni@yahoo.com ای میل :           jontoe@alzahra.ac.ir    و   

 

              لينكهاي اصلي
              لينكهاي اصلي
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه الزهرا(س) می باشد.
(اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه الزهرا(س