۱۳۹۹ يکشنبه ۲۲ تير
دانش آموخته علم اطلاعات و دانش شناسی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
1399/04/21
هفتمین کارگاه مجازی اشتراک دانش و توانمندسازی پژوهشی
1399/04/18
با ارائه خانم لیلا محمدی دانشجوی دکتری روان شناسی تربیتی
1399/04/16
پایان‌نامه خانم شهلا کریمی در خبرنامه یونسکو معرفی شد.
1399/04/15
دردانشکده‌علوم‌تربیتی‌وروان‌شناسی‌باهمکاری‌ دفتر‌همکاری‌های‌علمی‌وبین‌الملل‌دانشگاه‌برگزارشد
1399/04/10
به گزارش معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه الزهرا(س)
1399/04/09
توجه:
مجموعه تصاویر
سال 1398
1397/12/21

  • اولین گردهمایی آشنایی با اختلالات یادگیریاولین گردهمایی آشنایی با اختلالات یادگیری
   اولین گردهمایی آشنایی با اختلالات یادگیری
  • جلسه‌مشورتی همایش پنجم آموزش در دانشکدهجلسه‌مشورتی همایش پنجم آموزش در دانشکده
   جلسه‌مشورتی همایش پنجم آموزش در دانشکده
  • استقبال نشریه پیک دانش از نوورودی های علم اطلاعات و دانش شناسی استقبال نشریه پیک دانش از نوورودی های علم اطلاعات و دانش شناسی
   استقبال نشریه پیک دانش از نوورودی های علم اطلاعات و دانش شناسی
  • کارگاه تربیت جنسی کودک و نوجوانکارگاه تربیت جنسی کودک و نوجوان
   کارگاه تربیت جنسی کودک و نوجوان
  • بازنشستگی آقای باقریبازنشستگی آقای باقری
   بازنشستگی آقای باقری
  دانشگاه الزهرا
  تهران،خیابان ده ونک، روبروی درب اصلی دانشگاه‌الزهرا(س)، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی
  کدپستی : 1993893973
  تلفن : 982188049937+ فاکس : 982188041464+
                    edupsy@alzahra.ac.ir
                     
  تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.