۱۳۹۹ دوشنبه ۱۶ تير
برنامه راهبردي و عملياتي
شورای راهبردی دانشکد از ابتدای سال 1394با هدف تدوین برنامه های راهبردی دانشکده تشکیل شده و تقریبا هر ماه یک بار تشکیل جلسه داشت .
برای تدوین برنامه فعلی (درج در سایت) اعضاء دائم و موقت گرد هم آمدند و برنامه تنظیم شد.
اعضاء دائم این شورا عبارت بودند از :
دکتر سعید رضائی شریف آبادی ، (رئیس پیشین دانشکده)
دکتر رویا برادر: معاون آموزشی و مدیر تحصیلات تکمیلی
دکتر رویا رسولی : معاون پژوهشی و اجرایی
دکترمژده وزیری : مدیر(پیشین) گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
دکتر سیمین حسینیان : مدیر گروه مشاوره و راهنمایی
دکتر مهناز اخوان تفتی: مدیر گروه روان شناسی تربیتی
دکتر مهرانگیز پیوسته گر: مدیر پیشین گروه روان شناسی
دکتر معصومه کربلا آقایی کامران: مدیر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
دکتر زهرا هاشمی : عضو هیات علمی گروه روان شناسی تربیتی
دکتر فریبا عدلی : عضو هیات علمی گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
مهندس شیوا دلاوری : کارشناس فناوری اطلاعات دانشکده
فرشته اشکان : کارشناس مسئول دانشکده
لعبت درخشانی :کارشناس مسئول کتابخانه دانشکده
اعضاء غیر دائم : پنج دانشجوی دکتری ( از هر گروه آموزشی یک نفر)
 
 یکی از جلسات شورا با حضور سرکار خانم دکتر خزعلی ریاست وقت دانشگاه 
 
 
 
 
 
 
تشکیل جلسه شورای راهبردی دانشکده و شورای راهبردی دانشگاه الزهرا (س) در محل آکادمی ملی المپیک ج.ا.ا
 
 
 
تشکیل جلسه شورای راهبردی با حضور مدیر وقت دفتر برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره وری ، سرکار خانم گیاهی  
 
 هچنین کارگروهی با عنوان کارگروه برنامه عملیاتی در سال 95 در دانشکده تشکیل شد
وظیفه‌ی این کارگروه تجمیع نظرات شورا و تنظیم نهایی جدول برنامه راهبردی و تطبیق آنها با اهداف و برنامه راهبردی دانشگاه الزهرا(س) بود
اعضاء آن شامل افرا زیر بودند : 
دکتر سعید رضائی شریف آبادی : رئیس دانشکده
دکتر رویا برادر: معاون آموزشی و مدیر تحصیلات تکمیلی
دکتر رویا رسولی : معاون پژوهشی و اجرایی
دکترمژده وزیری : مدیر گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
دکتر سیمین حسینیان : مدیر گروه مشاوره و راهنمایی
دکتر مهناز اخوان تفتی: مدیر گروه روان شناسی تربیتی
دکتر مهرانگیز پیوسته گر: مدیر گروه روان شناسی
دکتر معصومه کربلا آقایی کامران: مدیر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
دکتر زهرا هاشمی : عضو هیات علمی گروه روان شناسی تربیتی
دکتر فریبا عدلی : عضو هیات علمی گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
 
 و در نهایت در اواخر سال 1395 کارگروهی به جهت عملیاتی کردن برنامه راهبردی دانشکده تشکیل شد که اعضاء آن عبارت بودند از :
دکتر فریبا عدلی : عضو هیات علمی گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
فرشته اشکان : کارشناس مسئول دانشکده
مهندس شیوا دلاوری : کارشناس فناوری اطلاعات
ریحانه ماله میر : کارشناس مسئول آموزش
لعبت درخشانی : کارشناس مسئول کتابخانه
 
 
 
فایل برنامه راهبردی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهرا(س) را در .....اینجا..... مشاهده فرمائید  
تاریخ به روز رسانی:
1397/07/03
تعداد بازدید:
4836
دانشگاه الزهرا
تهران،خیابان ده ونک، روبروی درب اصلی دانشگاه‌الزهرا(س)، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی
کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188049937+ فاکس : 982188041464+
                  edupsy@alzahra.ac.ir
                   
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.