۱۴۰۲ يکشنبه ۱۳ فروردين

شماره های تماس و رایانامه کارشناسان

**بخش آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهرا

نام و نام خانوادگی

سمت

  گروه آموزشی

داخلی

مستقیم

رایانامه

اکرم مقدم

کارشناس آموزش

 مدیریت و برنامه ریزی آموزشی (کارشناسی ارشد و دکتری)

2298

85692298

  a.moghadam@alzahra.ac.ir

مریم نظری

کارشناس آموزش

 روان شناسی (کارشناسی)

3137

85693137

  ma.nazari@alzahra.ac.ir

عذرا معین الدینی

کارشناس آموزش

  مدیریت و برنامه ریزی آموزشی (کارشناسی)

2284

85692284

 o.moein@alzahra.ac.ir

زهرا موسوی

کارشناس آموزش

روان شناسی تربیتی (کارشناسی ارشد و دکتری)
روان شناسی (کارشناسی ارشد بالینی و عمومی)

2384

85692384

 za.moosavi@alzahra.ac.ir

معصومه نظری

کارشناس آموزش

 مشاوره و راهنمایی (تمامی مقاطع)

2312

88615859

 Nazari@alzahra.ac.ir

اعظم رستگار

کارشناس آموزش

 علم اطلاعات و دانش شناسی (تمامی مقاطع)- روان‌شناسی(دکتری)

2309

85692309

 a.rastegar@alzahra.ac.ir 

**بخش اداری و پژوهشی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

نام و نام خانوادگی

سمت

داخلی

مستقیم

رایانامه

مرتضی عبدالحسینی

مسئول خدمات اداری

2310

85692310

 abdolhoseinimorteza@gmail.com

عاطفه باقری

کارشناس  پژوهش

2299

85692299

abagheri@alzahra.ac.ir

زهرا خواجه لو

کارشناس امور هیات علمی

2847

85692847

 z.tavakoli@alzahra.ac.ir

ناهید یوسف وند

مسئول دفتر- روابط عمومی

2851

88049937

اردشیر عبدزاده

کارشناس IT 

2383

85692383

-  
 

تاریخ به روز رسانی:
1401/07/23
تعداد بازدید:
28899
دانشگاه الزهرا
تهران،خیابان ده ونک، روبروی درب اصلی دانشگاه‌الزهرا(س)، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی
کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188049937+ فاکس : 982188041464+
                  edupsy@alzahra.ac.ir
                   
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.