۱۳۹۹ يکشنبه ۱۵ تير
شماره های تماس و رایانامه کارشناسان
**بخش اداری و پژوهشی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

نام و نام خانوادگی

سمت

داخلی

مستقیم

رایانامه

مرتضی عبدالحسینی

مدیر امور عمومی

2310

85692310

 abdolhoseinimorteza@gmail.com    

فرشته اشکان

کارشناس مسئول پژوهش

2285

85692285

 fe_ashkan@alzahra.ac.ir

شرف نساء طاهری

مسئول دفتر ریاست

2851

85692851

 ...

رقیه نظری

کارشناس مجلات

2051

85692051

   r.nazari@alzahra.ac.ir

عاطفه باقری

کارشناس IT و روابط عمومی

2383

85692383

 abagheri@alzahra.ac.ir   

نسترن صدری

کارشناس کلینیک مشاوره

2696

85692696

 n.sadri@alzahra.ac.ir   

**بخش آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

نام و نام خانوادگی

سمت

داخلی

مستقیم

رایانامه

ریحانه ماله میر

کارشناس مسئول آموزش

2282

85692282

 malmirreyhaneh@gmail.com  r.malehmir@alzahra.ac.ir

فهیمه سیری

کارشناس آزمایشگاه روان شناسی

2384

85692384

 f.seiri@alzahra.ac.ir 

اکرم مقدم

کارشناس آموزش

2298

85692298

  a.moghadam@alzahra.ac.ir

زهرا توکلی

کارشناس امور هیات علمی

2847

85692847

 z.tavakoli@alzahra.ac.ir

عذرا معین الدینی

کارشناس آموزش

2284

85692284

 o.moein@alzahra.ac.ir

زهرا موسوی

کارشناس آموزش

2050

85692050

 za.moosavi@alzahra.ac.ir        

معصومه نظری

کارشناس آموزش

2312

85692312

 Nazari@alzahra.ac.ir

زهره نامنی

کارشناس آموزش

2299

85692299

 z.nami2299@yahoo.com  z.nameni@alzahra.ac.ir

اعظم رستگار

کارشناس آموزش

2309

85692309

 a.rastegar@alzahra.ac.ir 

 
تاریخ به روز رسانی:
1399/02/04
تعداد بازدید:
12687
دانشگاه الزهرا
تهران،خیابان ده ونک، روبروی درب اصلی دانشگاه‌الزهرا(س)، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی
کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188049937+ فاکس : 982188041464+
                  edupsy@alzahra.ac.ir
                   
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.