۱۳۹۹ شنبه ۲۷ دي

آثار وتاليفات اساتيد و كارمندان

                                               تألیف و تصنیف کتاب
 

نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی

عنوان فارسی فعالیت

سال فعالیت

سیمین حسینیان

کاربرد آزمون های تحصیلی و شغلی در مشاوره

1394

منصورعلی حمیدی

سازایی گری و شیوه های پرورش یاری و آموزش یاری

1394

سعید رضایی شریف آبادی

کدگذاری اسناد آرشیوی

1394

پروین صمدی

تربیت دینی مبانی طراحی برنامه درسی دوره متوسطه

1394

مرتضی منادی

روش پژوهش کیفی کاربردی(در علوم اجتماعی و علوم رفتاری)

1394

مرتضی منادی

مردم نگاری خانواده

1394

افسانه نراقی زاده

مسائل نوجوانان و جوانان

1394

مهناز اخوان تفتی

جامعه پذیری دانشگاهی

1395

مهرانگیز پیوسته گر

کمال گرایی، آگاهی، ارزیابی، درمان

1395

فریبا عدلی

آسیب شناسی ارزیابی عملکرد مدیران آموزشی

1395

طیبه ماهروزاده

مبانی فلسفی و اجتماعی سکولاریسم و مدرنیسم: چالش هایی در حوزه معرفت

1395

مهناز اخوان تفتی

نگاهی نو به مشکلات کهنه اختلال های یادگیری

1396

مه سیما پور شهریاری

راهنمای درمان مشکلات رفتاری نوجوانان(با تاکید بر رویکردهای شناختی-رفتاری و تحلیل رفتار متقابل)

1396

مه سیما پور شهریاری

بازی درمانی(راهکاری برای درمان کودکان داغدیده)

1396

مهرانگیز پیوسته گر

تکنینک های ویژه در ارزیابی روانی کودکان

1396

سیمین حسینیان

اخلاق حرفه ای در خانواده درمانی(اصول، استانداردها و کاربرد)

1396

پروین صمدی

پنج ذهن برای آینده تفکری جدید در طراحی آموزش مداوم

1396

فریبا عدلی

راهنمای نگارش علمی در علوم تربیتی

1396

فریبا عدلی

نیاز آفرینی آموزشی در نظام های آموزشی

1396

گلنار مهران، پروین صمدی

برنامه درسی و تدریس در آموزش عالی

1396

گلنار مهران، پروین صمدی

روایت های استادان و دانشجویان از استاد مطلوب

1396

سید ابوالقاسم مهری نژاد

جامعه، خانواده، نوجوان

1396

زهره خسروی

اسلام و روان شناسی(موانع پیش روی روان شناسی اسلامی)

1397

رویا رسولی

روان درمانی کرامت محور

1397

علی ستاری

آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان

1397

فریبا عدلی

تحول دانش و دانش آفرینی در سازمان: حرکت به سوی دانشگاه دانش آفرین

1397

گلنار مهران، فریبا عدلی

روایت مدیران دانشکده ها از اداره فعالیت ها

1397

گلنار مهران، فریبا عدلی

کیفیت در موسسات آموزش عالی

1397

سیمین حسینیان

گروه درمانی روان شناسی مثبت نگر برای زندانیان برای حبس بلند مدت

1399

 فریبا عدلی

راهنمای نگارش علمی در علوم تربیتی

1399

سیمین حسینیان

درمان مبتنی بر ذهنی سازی از تئوری تا درمان

1399

سعید رضایی شریف آبادی

ارزیابی عملکرد دانشگاه الزهرا(س) بر مبنای برنامه عملیاتی سال تحصیلی 97-98

1398

مرتضی منادی

 شناخت و مهار آلزایمر- بررسی جامعه شناختی

1399

حمید رضائیان فرجی

 عصب-زیست شناسی بین فردی در روان درمانی گروهی و فرآیند گروه

1399

مهناز اخوان تفتی

آسیب رسان‌ها و بحران های رشدی در گستره زندگی

1399

عباس عبداللهی

 مدلسازی معلادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی به کمک نرم افزار SmartPls

1399

 گلنار مهران، فریبا عدلی


1399


                                               ترجمه کتاب
 

نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی

عنوان فارسی فعالیت

سال فعالیت

رویا رسولی

درمان فمینیستی

1394

سیمین حسینیان

مشاوره گروهی کار آمد

1395

مریم محسن پور

پژوهش آموزشی: رویکردهای کمی، کیفی و ترکیبی

1395

پروین احمدی

فرهنگ واژگان برنامه درسی

1396

سیمین حسینیان

مفاهیم بنیادی و مباحث تخصصی در مشاوره آموزش و کاربرد مهارت های خرد در مشاوره فردی

1396

حمید رضاییان فرجی

طرحواره درمانی گروهی برای بیماران اختلال شخصیت مرزی

1396

اعظم فرح بیجاری

روان شناسی وجدان

1396

مریم محسن پور

دانشنامه روش های پزوهش کیفی

1396

سید ابوالقاسم مهری نژاد

درمان کارآمدی هیجان

1396

فریبا عدلی، گلنار مهران

تضمین کیفیت در آموزش عالی

1397

زهرا هاشمی

شناخت اجتماعی

1397

فریده عامری

ذهن آگاهی و پذیرش در زوج و خانواده درمانی

1398

سیمین حسینیان

مدیریت روابط آشفته در خانواده با تاکید بر بی وفایی همسر

1398

سیمین حسینیان

مدیریت روابط آشفته در خانواده

1398

سید ابوالقاسم مهری نژاد

مغز رفتار و شناخت - نوروسایکولوژی هنر، چشم اندازهای عصب شناسی، شناختی و تکاملی

1398

تاریخ به روز رسانی:
1399/09/02
تعداد بازدید:
3449
دانشگاه الزهرا
تهران،خیابان ده ونک، روبروی درب اصلی دانشگاه‌الزهرا(س)، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی
کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188049937+ فاکس : 982188041464+
                  edupsy@alzahra.ac.ir
                   
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.