۱۳۹۹ دوشنبه ۱۶ تير
آثار وتاليفات اساتيد و كارمندان
                                               تألیف و تصنیف کتاب
 

نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی

عنوان فارسی فعالیت

سال فعالیت

سیمین حسینیان

کاربرد آزمون های تحصیلی و شغلی در مشاوره

1394

منصورعلی حمیدی

سازایی گری و شیوه های پرورش یاری و آموزش یاری

1394

سعید رضایی شریف آبادی

کدگذاری اسناد آرشیوی

1394

پروین صمدی

تربیت دینی مبانی طراحی برنامه درسی دوره متوسطه

1394

مرتضی منادی

روش پژوهش کیفی کاربردی(در علوم اجتماعی و علوم رفتاری)

1394

مرتضی منادی

مردم نگاری خانواده

1394

افسانه نراقی زاده

مسائل نوجوانان و جوانان

1394

مهناز اخوان تفتی

جامعه پذیری دانشگاهی

1395

مهرانگیز پیوسته گر

کمال گرایی، آگاهی، ارزیابی، درمان

1395

فریبا عدلی

آسیب شناسی ارزیابی عملکرد مدیران آموزشی

1395

طیبه ماهروزاده

مبانی فلسفی و اجتماعی سکولاریسم و مدرنیسم: چالش هایی در حوزه معرفت

1395

مهناز اخوان تفتی

نگاهی نو به مشکلات کهنه اختلال های یادگیری

1396

مه سیما پور شهریاری

راهنمای درمان مشکلات رفتاری نوجوانان(با تاکید بر رویکردهای شناختی-رفتاری و تحلیل رفتار متقابل)

1396

مه سیما پور شهریاری

بازی درمانی(راهکاری برای درمان کودکان داغدیده)

1396

مهرانگیز پیوسته گر

تکنینک های ویژه در ارزیابی روانی کودکان

1396

سیمین حسینیان

اخلاق حرفه ای در خانواده درمانی(اصول، استانداردها و کاربرد)

1396

پروین صمدی

پنج ذهن برای آینده تفکری جدید در طراحی آموزش مداوم

1396

فریبا عدلی

راهنمای نگارش علمی در علوم تربیتی

1396

فریبا عدلی

نیاز آفرینی آموزشی در نظام های آموزشی

1396

گلنار مهران، پروین صمدی

برنامه درسی و تدریس در آموزش عالی

1396

گلنار مهران، پروین صمدی

روایت های استادان و دانشجویان از استاد مطلوب

1396

سید ابوالقاسم مهری نژاد

جامعه، خانواده، نوجوان

1396

زهره خسروی

اسلام و روان شناسی(موانع پیش روی روان شناسی اسلامی)

1397

رویا رسولی

روان درمانی کرامت محور

1397

علی ستاری

آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان

1397

فریبا عدلی

تحول دانش و دانش آفرینی در سازمان: حرکت به سوی دانشگاه دانش آفرین

1397

گلنار مهران، فریبا عدلی

روایت مدیران دانشکده ها از اداره فعالیت ها

1397

گلنار مهران، فریبا عدلی

کیفیت در موسسات آموزش عالی

1397


                                               ترجمه کتاب
 

نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی

عنوان فارسی فعالیت

سال فعالیت

رویا رسولی

درمان فمینیستی

1394

سیمین حسینیان

مشاوره گروهی کار آمد

1395

مریم محسن پور

پژوهش آموزشی: رویکردهای کمی، کیفی و ترکیبی

1395

پروین احمدی

فرهنگ واژگان برنامه درسی

1396

سیمین حسینیان

مفاهیم بنیادی و مباحث تخصصی در مشاوره آموزش و کاربرد مهارت های خرد در مشاوره فردی

1396

حمید رضاییان فرجی

طرحواره درمانی گروهی برای بیماران اختلال شخصیت مرزی

1396

اعظم فرح بیجاری

روان شناسی وجدان

1396

مریم محسن پور

دانشنامه روش های پزوهش کیفی

1396

سید ابوالقاسم مهری نژاد

درمان کارآمدی هیجان

1396

فریبا عدلی، گلنار مهران

تضمین کیفیت در آموزش عالی

1397

زهرا هاشمی

شناخت اجتماعی

1397

تاریخ به روز رسانی:
1397/10/10
تعداد بازدید:
2354
دانشگاه الزهرا
تهران،خیابان ده ونک، روبروی درب اصلی دانشگاه‌الزهرا(س)، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی
کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188049937+ فاکس : 982188041464+
                  edupsy@alzahra.ac.ir
                   
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.