۱۳۹۹ جمعه ۲۶ دي
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منو اصليمنو اصلي
درباره دانشكده
امور آموزشي
امور پژوهشي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه هاي آموزشي</span>گروه هاي آموزشي
گروه روان‌شناسی
گروه روان‌شناسی تربیتی
گروه علم اطلاعات و دانش شناسي
گروه مشاوره و راهنمايي
گروه مديريت و برنامه ريزي آموزشي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">افراد</span>افراد
رياست دانشكده
معاونين و مديران
اساتید بازنشسته
كارشناسان
دفترچه تلفن
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امكانات </span>امكانات
کارگاه کتاب
سایت رایانه
آزمایشگاه رایانه 104
آزمایشگاه رایانه 207
آزمایشگاه روان‌شناسی
مرکز تکنولوژی آموزشی
سالن اجتماعات و جلسات دفاع(سالن دکتر سوسن سیف)
مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره دانشگاه الزهراء(س)
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تماس با ما</span>تماس با ما
شماره های تماس و رایانامه کارشناسان
ارتباط مستقيم با رياست دانشكده
ارسال نظرات ،انتقادات و پيشنهادات
Collapse منو دومنو دو
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره دانشكده</span>درباره دانشكده
ارتباط با رياست دانشكده
ارتباط با دانشكده
پرسش های متداول
نظرات و پيشنهادات
نقشه سايت
رشته ها و مقاطع تحصيلي
برنامه راهبردي و عملياتي
روساي پيشين
مجموعه فيلم
مجموعه صوت
شماره های تماس و رایانامه کارشناسان
رشته ها
سالنامه سال 96
چشم انداز دانشگاه الزهرا(س) در افق 1404
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور آموزشي</span>امور آموزشي
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
تقويم آموزشي
اطلاعیه های آموزش
دفاعيه ها
اخبار و اطلاعيه هاي دانش آموختگان
اخبار و اطلاعیه های استعداد درخشان
اخبار دفاعيه ها
راهنماي آموزشي جديدالورود
اخبار و اطلاعيه هاي آموزش
آيين نامه آموزشي كارشناسي
آيين نامه آموزشي كارشناسي ارشد
آيين نامه آموزشي دكتري
آيين نامه امتحانات
دوره کارشناسی
دوره کارشناسی ارشد
دوره دکتری
فرم هاي اداري
دانش آموختگان دانشكده
فرم های مورد نیاز پایان نامه(کارشناسی ارشد و دکتری)
آیین نامه ترفیع و ارتقا اعضای هیات علمی
اخبار و اطلاعیه های دانشجویان بین الملل
فرصت مطالعاتی دانشجویان
کارگاه های در حال ثبت نام
کارگاه های دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
کارگاه های برگزار شده
فایل های آموزشی
آموزش مجازی
Collapse امور پژوهشيامور پژوهشي
معاون پژوهشی و اجرایی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
نشريات
پژوهشگران برتر
اعتبارهاي پژوهشي (گرنت)
فرايندهاي پژوهش
فهرست نشريات علمي معتبر و نامعتبر
آثار وتاليفات اساتيد و كارمندان
طرح هاي پژوهشي مصوب اعضاء هيات علمي
فايل هاي آموزشي پژوهشي
آیین نامه‌ها و فرم های پژوهشی
توانمندی‌های پژوهشی
سایت‌های مهم پژوهشی
مجموعه کارگاه های اشتراک دانش و توانمندسازی پژوهشی
سامانه های آموزشی و پژوهشی
Collapse منو گروه روانشناسيمنو گروه روانشناسي
درباره گروه روان شناسی
اعضای هیات علمی - زمینه های تخصصی
گرایش ها و مقاطع تحصیلی
دروس ارائه شده
برنامه امتحانات
برنامه کلاسها
برنامه هفتگی اساتید
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ترم بندی واحدهای درسی</span>ترم بندی واحدهای درسی
رشته روان شناسی (کارشناسی)
فهرست استادان راهنما
Collapse گروه روانشناسي تربيتيگروه روانشناسي تربيتي
درباره گروه روانشناسي تربيتي
اعضای هیات علمی - زمینه های تخصصی
گرایش ها و مقاطع تحصیلی
دروس ارائه شده
برنامه امتحانات
برنامه هفتگی اساتید
برنامه کلاس ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ترم بندی واحدهای درسی</span>ترم بندی واحدهای درسی
مقطع کارشناسی ارشد
مقطع دکتری
Collapse گروه علم اطلاعات و دانش شناسيگروه علم اطلاعات و دانش شناسي
درباره گروه علم اطلاعات و دانش شناسي
گرایش ها و مقاطع تحصیلی
دروس ارائه شده
برنامه امتحانات
برنامه هفتگی اساتید
برنامه کلاس ها
استادان بازنشسته
Collapse گروه مشاوره و راهنماييگروه مشاوره و راهنمايي
درباره گروه مشاوره و راهنمایی
اعضای هیات علمی - زمینه های تخصصی
گرایش ها و مقاطع تحصیلی
دروس ارائه شده
برنامه امتحانات
برنامه هفتگی اساتید
برنامه کلاس ها
استادان بازنشسته
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ترم بندی واحدهای درسی</span>ترم بندی واحدهای درسی
رشته مشاوره و راهنمایی(کارشناسی)
Collapse گروه مديريت و برنامه ريزي آموزشيگروه مديريت و برنامه ريزي آموزشي
درباره گروه مديريت و برنامه ريزي آموزشي
گرایش ها و مقاطع تحصیلی
دروس ارائه شده
برنامه امتحانات
برنامه هفتگی اساتید
برنامه کلاس ها
استادان بازنشسته
Collapse انجمن روان شناسیانجمن روان شناسی
دبیر
اعضاء
استاد مشاور
توانمندی ها و مهارت ها
راه های ارتباطی
برنامه های در دست اجرا
Collapse انجمن مشاوره و راهنماییانجمن مشاوره و راهنمایی
دبیر
اعضاء
استاد مشاور
توانمندی ها و مهارت ها
راه های ارتباطی
برنامه های در دست اجرا
انجمن علوم تربیتی
Collapse انجمن علم اطلاعات و دانش شناسیانجمن علم اطلاعات و دانش شناسی
دبیر
اعضاء
استاد مشاور
توانمندی ها و مهارت ها
راه های ارتباطی
برنامه های در دست اجرا
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نشریه پیک دانش</span>نشریه پیک دانش
معرفی
اعضاء
انتشارات
Collapse انجمن مدیریت آموزشیانجمن مدیریت آموزشی
دبیر
اعضاء
استاد مشاور
توانمندی ها و مهارت ها
راه های ارتباطی
برنامه های در دست اجرا
Collapse انجمن روانشناسی تربیتیانجمن روانشناسی تربیتی
توانمندی ها و مهارت ها
دبیر انجمن
استاد مشاور
اعضاء
راه های ارتباطی
برنامه های در دست اجرا
Collapse انجمن برنامه ریزی درسیانجمن برنامه ریزی درسی
دبیر
اعضاء
استاد مشاور
توانمندی ها و مهارت ها
راه های ارتباطی
برنامه های در دست اجرادانشگاه الزهرا
تهران،خیابان ده ونک، روبروی درب اصلی دانشگاه‌الزهرا(س)، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی
کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188049937+ فاکس : 982188041464+
                  edupsy@alzahra.ac.ir
                   
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.