۱۴۰۱ جمعه ۱۱ آذر

اجرای طرح پایش سلامت و انجام طرح غربالگری کلیه نودانشجویان در مقاطع (دکتری، کارشناسی ارشد وکارشناسی)

برای تکمیل کارنامه سلامت جسم در سامانه سجاد و سپس مراجعه به اداره بهداشت و سلامت واقع در ساختمان شهیده قزوینی اتاق 310 برای دریافت معرفی نامه به کلینیک تا روز چهارشنبه 11/8/1401 صورت پذیردضروری است تا دانشجویان گرامی قبل از فرا رسیدن زمان اعلام شده در جدول و مراجعه به کلینیک، از طریق تماس تلفنی با شماره 88210441 و یا بصورت آنلاین از طریق سایتhttps://clinicdaneshgah.com  و انتخاب گزینه پایش سلامت جسم دانشجویان، نوبت مراجعه دریافت نمایند. تکمیل کارنامه سلامت نیز از لینک   https://portal.saorg.ir/physicalhealth   قابل انجام است که در صفحه اول سامانه آموزشی گلستان بارگذاری شده است.