۱۴۰۱ جمعه ۱۱ آذر

جلسه معارفه و خوش آمدگویی به دانشجویان جدیدالورودمقطع دکتری روانشناسی تربیتی 1401

ارسال شده در تاریخ 1401/08/18
ساعت 14:36
جلسه معارفه و خوش آمدگویی به دانشجویان جدیدالورودمقطع دکتری روانشناسی تربیتی 1401

انجمن علمی دانشجویی روانشناسی تربیتی معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه الزهرا (س) با همکاری گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه الزهرا (س)، « جلسه معارفه و خوش آمد گویی به دانشجویان جدید الورود مقطع دکتری » با هدف آشنایی دانشجویان با اساتید و قوانین آموزشی در روز 1 آبان ماه 1401 از ساعت 12 الی 13 با حضور 3 نفر از دانشجویان مقطع دکتری در اتاق سمعی و بصری دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی برگزار کرد. این جلسه با هدف آشنایی دانشجویان پذیرفته شده در مقطع دکتری سال 1401 با اساتید گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه الزهرا (س) ترتیب داده شد. در این جلسه اساتید گروه به معرفی خود پرداختند و قوانین آموزشی و موارد لازمی که در زمینه تحصیل و پژوهش ضروری هستند در اختیار دانشجویان قرار داده شد. در این جلسه نحوه گذراندن واحدهای تحصیلی، نکات مربوط به پایان‌نامه و نکات لازم بیان شد.