۱۴۰۳ چهارشنبه ۲۷ تير

رشته مشاوره و راهنمایی(کارشناسی)

     « بسمه تعالی »

                                                                                                                   ترم بندی واحدهای درسی رشته مشاوره (کارشناسی) 
 
 

کد درس

نام درس(ترم اول)

واحد

پیشنیاز

نوع درس

1713011

آمارتوصیفی

2

-

پایه

تئوری

1713211

مباحث اساسی در روان شناسی

2

-

پایه

تئوری

1713218

آموزش و پرورش ابتدایی و متوسطه اول و دوم

2

-

پایه

تئوری

1713221

آشنایی با مبانی فلسفه ذهن و روان

2

-

پایه

تئوری

1713271

انسان شناسی در اسلام

2

-

پایه

تئوری

1713276

مبانی جامعه شناسی

2

-

پایه

تئوری

1713278

مبانی راهنمایی و مشاوره

2

-

پایه

تئوری

1814311

زبان عمومی

3

-

عمومی

تئوری

*

جمع واحد

17

 

 

 

کد درس

نام درس(ترم دوم)

واحد

پیشنیاز

نوع درس

1713060

روان شناسی اجتماعی

2

مباحث اساسی در روانشناسی

پایه

تئوری

1713210

spss آمار استنباطی و کاربرد

2

آمارتوصیفی

پایه

تئوری

1713229

روش ها و فنون راهنمایی و مشاوره

 

همنیاز

 

2

 

مبانی راهنمایی و مشاوره

 

 

 

 

اصلی

تئوری

1713230

تمرین روش ها و فنون راهنمایی و مشاوره

عملی

1713272

روان شناسی تحولی 1

2

مباحث اساسی در روان شناسی

پایه

تئوری

1713212

حقوق خانواده در اسلام و ایران و کاربرد آن درمشاوره

2

-

پایه

تئوری

1713217

آموزه های مشاوره ای در قرآن و حدیث

2

-

پایه

تئوری

1713100

فیزیولوژی انسان ( اعصاب و غدد )

2

-

پایه

تئوری

1713270

راهنمایی و مشاوره تحصیلی ( عملی و نظری)

2

آموزش و پرورش ابتدایی و متوسطه اول و دوم

پایه

تئوری+عملی

1816246

فارسی ( عمومی)

3

-

عمومی

 

*

جمع واحد

20

 

 

 

کد درس

نام درس(ترم سوم)

واحد

پیشنیاز

نوع درس

1713004

آسیب شناسی روانی 1

2

روان شناسی تحولی1

پایه

تئوری

1713215

سنجش و ارزیابی در مشاوره

2

spss آمار استنباطی و کاربرد

پایه

تئوری

1713216

اخلاق حرفه ای در مشاوره

2

-

پایه

تئوری

1713234

مشاوره در مسائل و مشکلات تحصیلی

2

راهنمایی ومشاوره تحصیلی

اصلی

تئوری

1713250

نظریه ها و فنون راهنمائی و مشاوره شغلی

2

 

همنیاز

 

راهنمایی ومشاوره تحصیلی

 

اصلی

تئوری

1713251

تمرین عملی مشاوره شغلی

ع1

عملی

1713273

روان شناسی تحولی 2

2

روان شناسی تحولی1

پایه

تئوری

1713275

روان شناسی شخصیت

2

روان شناسی تحولی1

پایه

تئوری

1713228

مشاوره بحران

2

-

اختیاری

تئوری

 

دروس عمومی

 

-

-

عمومی

*

جمع واحد

17

 

 

 

 

کد درس

نام درس(ترم چهارم)

واحد

پیشنیاز

نوع درس

1713213

مبانی نظری روش تحقیق در مشاوره

2

 

همنیاز

پایه

تئوری

1713214

تمرین عملی روش تحقیق در مشاوره

ع1

عملی

1713005

آسیب شناسی روانی (2)

2

آسیب شناسی روانی (1)

پایه

تئوری

1713225

کاربرد آزمونهای هوش و استعداد

2

سنجش و ارزیابی درمشاوره

اصلی

تئوری

1713119

مسائل نوجوانان و جوانان

2

روانشناسی تحولی2

پایه

تئوری

1713219

متون مشاوره انگلیسی

2

روش ها و فن              روشها و    روش ها فنون راهنمایی و مشاوره

و مشاوره

پایه

تئوری

1713232

آسیب شناسی خانواده

2

روانشناسی تحولی2

اصلی

تئوری

1713240

مددکاری اجتماعی

2

-

اختیاری

تئوری

1713233

آشنایی با روشهای جدید درمان درمانی

2

-

اختیاری

تئوری

 

دروس عمومی

 

 

-

عمومی

*

جمع واحد

17

 

 

 

 

 

کد درس

نام درس(ترم پنجم)

واحد

پیشنیاز

نوع درس

1713002

آسیب شناسی اجتماعی

2

-

اختیاری

تئوری

1713220

متون مشاوره انگلیسی 2

2

متون مشاوره انگلیسی1

پایه

تئوری

1713222

مشاوره بهداشت روانی

2

-

پایه

تئوری

1713223

نظریه های مشاوره و روان درمانی 1

2

آسیب شناسی روانی1

اصلی

تئوری

1713231

مشاوره خانواده

2

آسیب شناسی خانواده

اصلی

تئوری

1713236

کاربرد آزمون های رغبت، خانواده و شخصیت در مشاوره

2

آسیب شناسی روانی1

اصلی

تئوری

1713237

مشاوره اصلاح رفتار

2

آسیب شناسی روانی2

اصلی

تئوری

 

دروس عمومی

 

-

عمومی

عمومی

*

 جمع واحد

14

 

 

 

 

کد درس

نام درس(ترم ششم)

واحد

پیشنیاز

نوع درس

1713224

نظریه های مشاوره و روان درمانی (2)

2

ظریه های مشاوره و روان درمانی (1)

 

اصلی

تئوری

1713246

مبانی نظری راهنمایی و مشاوره گروهی

2

 

همنیاز

 

 

اصلی

تئوری

1713247

تمرین راهنمایی و مشاوره گروهی

ع1

عملی

1713235

مشاوره و روان درمانی معنوی اسلامی

2

موزه های مشاوره ای در قرآن و حدیث، نظریه های مشاوره وروان

اصلی

تئوری+عملی

1713227

مهارتهای زندگی و فنون آموزش آن

2

مشاوره بهداشت روانی

اصلی

تئوری

1713254

آشنایی با اختلالات یادگیری

2

آسیب شناسی روانی 2

اصلی

تئوری

1713239

مشاوره ازدواج

2

مشاوره خانواده

اصلی

تئوری

1713253

مشاوره توانبخشی افراد با نیازهای خاص

2

آسیب شناسی روانی 2

اصلی

تئوری

1713238

راهنمایی و مشاوره کودک و نوجوان

2

آسیب شناسی روانی 2، مسایل نوجوانان وجوانان

اصلی

تئوری+عملی

1713255

کارورزی1

2

-

اصلی

عملی

*

جمع واحد

19

 

 

 

کد درس

نام درس(ترم هفتم)

واحد

پیشنیاز

نوع درس

1713244

مشاوراه بزهکاران و بزه دیدکان

2

آسیب شناسی اجتماعی، نظریه های مشاوره وروان درمانی

اصلی

تئوری

1713245

مبانی مشاوره پیشگیری ار اعتیاد

2

آسیب شناسی روانی 2

اصلی

تئوری

1713249

مشاوره در سازمان ها

2

راهنمایی ومشاوره تحصیلی

اصلی

تئوری

1713252

آشنایی با قوانین کار و کارآفرینی در ایران

2

نظریه ها و فنون راهنمایی و مشاوره شغلی

 

اصلی

تئوری

1713269

کاربرد بازی در مشاوره

2

راهنمایی و مشاوره کودک و نوجوان

اصلی

تئوری +عملی

1713274

روان شناسی تربیتی

 

2

-

اختیاری

تئوری

1713256

کارورزی 2

2

مشاوره خانواده, تمرین راهنمایی و مشاوره گروهی کارورزی1

اصلی

عملی

1713257

پروژه تحقیقاتی در مشاوره

2

مبانی نظری روش تحقیق در مشاوره

اصلی

عملی

 

دروس عمومی

 

-

عمومی

عمومی

*

جمع واحد

16

 

 

 

دروس عمومی

کد درس

واحد

فارسی

دانش خانواده و جمعیت

زبان عمومی

اندیشه1

اندیشه2یاانسان دراسلام یا حقوق اجتماعی

تربیت بدنی

ورزش1

تفسیرموضوعی قرآنیانهج البلاغه

تاریخ تحلیلی یا تاریخ فرهنگ یا تاریخ امامت

 انقلاب یاقانون اساسی یااندیشه سیاسی

اخلاق اسلامی

جمع واحد

1816246

1112119

1814311

1112055

1112056

 

 

 

1112111

1112104

 

1112059

 

1112007

3

2

3

2

2

 

1

1

2

2

 

2

 

2

22

 

راهنما

واحد های عمومی:       واحد    22

واحدهای پایه:                واحد 49

واحدهای تخصصی:     واحد    55

واحد تخصصی اختیاری: واحد 10

جمع کل واحدها:   واحد       136

 

                    

 

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1399/09/26
تعداد بازدید:
43545
دانشگاه الزهرا
تهران،خیابان ده ونک، روبروی درب اصلی دانشگاه‌الزهرا(س)، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی
کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188049937+ فاکس : 982188041464+
                  edupsy@alzahra.ac.ir
                   
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.