۱۴۰۳ چهارشنبه ۲۳ خرداد
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منو اصلیمنو اصلی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفی دانشکده </span>معرفی دانشکده
تاریخچه
رشته ها و مقاطع تحصیلی
شوراها و کارگروه های تخصصی
نقشه دانشکده
آرشیو سالنامه‌های دانشکده
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">حوزه ریاست </span>حوزه ریاست
ریاست دانشکده
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
معاون پژوهشی و اجرایی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه‌های‌آموزشی</span>گروه‌های‌آموزشی
گروه روان‌شناسی
گروه روان‌شناسی تربیتی
گروه علم اطلاعات و دانش شناسي
گروه مشاوره
گروه مديريت و برنامه ريزي آموزشي
اساتید بازنشسته
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امكانات </span>امكانات
کارگاه کتاب
سایت رایانه
آزمایشگاه رایانه 104
آزمایشگاه رایانه 207
آزمایشگاه روان‌شناسی
مرکز تکنولوژی آموزشی
سالن اجتماعات و جلسات دفاع(سالن دکتر سوسن سیف)
مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره دانشگاه الزهراء(س)
Collapse منو دومنو دو
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره دانشكده</span>درباره دانشكده
ارتباط با رياست دانشكده
ارتباط با دانشكده
پرسش های متداول
نظرات و پيشنهادات
نقشه سايت
رشته ها و مقاطع تحصيلي
برنامه راهبردي و عملياتي
روساي پيشين
مجموعه فيلم
مجموعه صوت
شماره های تماس و رایانامه کارشناسان
رشته ها
سالنامه سال 96
چشم انداز دانشگاه الزهرا(س) در افق 1404
انعکاس در رسانه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور آموزشي</span>امور آموزشي
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
تقويم آموزشي
اطلاعیه های آموزش
دفاعيه ها
اخبار و اطلاعيه هاي دانش آموختگان
اخبار و اطلاعیه های استعداد درخشان
اخبار دفاعيه ها
راهنماي آموزشي جديدالورود
اخبار و اطلاعيه هاي آموزش
آيين نامه آموزشي كارشناسي
آيين نامه آموزشي كارشناسي ارشد
آيين نامه آموزشي دكتري
آيين نامه امتحانات
دوره کارشناسی
دوره کارشناسی ارشد
دوره دکتری
فرم هاي اداري
دانش آموختگان دانشكده
فرم های مورد نیاز پایان نامه(کارشناسی ارشد و دکتری)
آیین نامه ترفیع و ارتقا اعضای هیات علمی
اخبار و اطلاعیه های دانشجویان بین الملل
فرصت مطالعاتی دانشجویان
کارگاه های در حال ثبت نام
کارگاه های دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
کارگاه های برگزار شده
فایل های آموزشی
آموزش مجازی
عناوین پایان‌نامه و رساله
راهنمای سامانه همانندجو
Collapse امور پژوهشيامور پژوهشي
معاون پژوهشی و اجرایی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
نشريات
پژوهشگران برتر
اعتبارهای پژوهشی (گرنت)
فرايندهاي پژوهش
فهرست نشريات علمي معتبر و نامعتبر
آثار وتالیفات
طرح هاي پژوهشي مصوب اعضاء هيات علمي
آیین نامه‌ها و فرم های پژوهشی
توانمندی‌های پژوهشی
سایت‌های مهم پژوهشی
هسته‌های پژوهشی
مجموعه کارگاه های اشتراک دانش و توانمندسازی پژوهشی
سامانه های آموزشی و پژوهشی
Collapse گروه علم اطلاعات و دانش شناسیگروه علم اطلاعات و دانش شناسی
درباره گروه علم اطلاعات و دانش شناسي
استادان بازنشسته
گرایش ها و مقاطع تحصیلی
دروس ارائه شده
برنامه امتحانات
برنامه هفتگی اساتید
برنامه کلاس ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ترم بندی واحدهای درسی</span>ترم بندی واحدهای درسی
برنامه ارائه درس های دوره کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعات
سرفصل بازنگری شده ارشد مدیریت اطلاعات
برنامه ارائه درس های دوره کارشناسی ارشد مطالعات آرشیوی981
سرفصل قدیمی رشته مطالعات آرشیوی
سرفصل بازنگری شده رشته مطالعات آرشیوی
برنامه دوره دکتری بازیابی اطلاعات و دانش
برنامه درسی دوره کارشناسی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">عناوین پایان‌نامه و رساله</span>عناوین پایان‌نامه و رساله
کارشناسی ارشد
دکتری
طرح درس استادان
فهرست مقالات اعضای هیات علمی
Collapse گروه مشاوره و راهنماييگروه مشاوره و راهنمايي
درباره گروه مشاوره
اعضای هیات علمی - زمینه های تخصصی
استادان بازنشسته
گرایش ها و مقاطع تحصیلی
دروس ارائه شده
برنامه امتحانات
برنامه هفتگی اساتید
برنامه کلاس ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ترم بندی واحدهای درسی</span>ترم بندی واحدهای درسی
رشته مشاوره و راهنمایی(کارشناسی)
برنامه درسی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">عناوین پایان‌نامه و رساله</span>عناوین پایان‌نامه و رساله
کارشناسی ارشد
دکتری
طرح درس استادان
Collapse گروه مديريت و برنامه ريزي آموزشيگروه مديريت و برنامه ريزي آموزشي
درباره گروه مديريت و برنامه ريزي آموزشي
طرح درس استادان
گرایش ها و مقاطع تحصیلی
دروس ارائه شده
برنامه امتحانات
برنامه هفتگی اساتید
برنامه کلاس ها
برنامه درسی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">عناوین پایان‌نامه و رساله</span>عناوین پایان‌نامه و رساله
کارشناسی ارشد
دکتری
Collapse انجمن روان شناسیانجمن روان شناسی
دبیر
اعضاء
استاد مشاور
توانمندی ها و مهارت ها
راه های ارتباطی
برنامه های در دست اجرا
گزارش فعالیت‌های انجمن
Collapse انجمن مشاوره و راهنماییانجمن مشاوره و راهنمایی
دبیر
اعضاء
استاد مشاور
توانمندی ها و مهارت ها
راه های ارتباطی
برنامه های در دست اجرا
گزارش فعالیت‌های انجمن
Collapse انجمن علوم تربیتیانجمن علوم تربیتی
گزارش فعالیت‌های انجمن
Collapse انجمن علم اطلاعات و دانش شناسیانجمن علم اطلاعات و دانش شناسی
دبیر
اعضاء
استاد مشاور
توانمندی ها و مهارت ها
راه های ارتباطی
برنامه های در دست اجرا
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نشریه پیک دانش</span>نشریه پیک دانش
معرفی
اعضاء
انتشارات
گزارش فعالیت‌های انجمن
Collapse انجمن مدیریت آموزشیانجمن مدیریت آموزشی
دبیر
اعضاء
استاد مشاور
توانمندی ها و مهارت ها
راه های ارتباطی
برنامه های در دست اجرا
گزارش فعالیت‌های انجمن
Collapse انجمن روانشناسی تربیتیانجمن روانشناسی تربیتی
توانمندی ها و مهارت ها
دبیر انجمن
استاد مشاور
اعضاء
راه های ارتباطی
برنامه های در دست اجرا
گزارش فعالیت‌های انجمن
Collapse انجمن برنامه ریزی درسیانجمن برنامه ریزی درسی
دبیر
اعضاء
استاد مشاور
توانمندی ها و مهارت ها
راه های ارتباطی
برنامه های در دست اجرا
گزارش فعالیت‌های انجمن
Collapse گروه روانشناسیگروه روانشناسی
گروه
Collapse گروه روان‌شناسیگروه روان‌شناسی
درباره گروه روان‌شناسی
اعضای هیات علمی - زمینه های تخصصی
استادان بازنشسته
برنامه درسی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
تست گروه روان شناسیدانشگاه الزهرا
تهران،خیابان ده ونک، روبروی درب اصلی دانشگاه‌الزهرا(س)، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی
کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188049937+ فاکس : 982188041464+
                  edupsy@alzahra.ac.ir
                   
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.