۱۴۰۳ چهارشنبه ۲۷ تير

دکتری

عنوان پایان‌نامه های گروه مشاوره

 
نام خانوادگی، نام تاریخ دفاع عنوان استاد راهنما/مشاور
طاهری، ازاده
1400/04/29
اثر بخشی برنامه شکوفائی مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهزیستی ، خودشفقتی، ذهن آگاهی و استرس ادراک شده نوجوانان و ارزیابی و یژگی های روان سنجی مقیاسی بهزیستی اپوچ و فرم سلامت هیجانی
دکتر پورشهریاری، مه سیما
دکتر حسینیان، سیمین
دکتر عبد اللهی، عباس
سهیلی، فریبا
1399/12/09
ساخت و اعتبار یابی پرسش نامه های (( سرسختی کودکان )) و (( والد گری سرسختانه)) وطراحی و ارزیابی برنامه آموزشی والدگری مبتنی بر سرسختی
دکتر حسینیان، سیمین
دکتر عبدالهی، عباس
نوروزی، سوده
1399/06/15
طرحواره های ناسازگار و نشانگان وسواس اجباری بررسی نقش میانجیگری و تعدیل کنندگی باورهای فراشناختی ، آشفتگی استنتاج و عدم تحمل بلا تکلیفی
دکتر رضائیان فرج، حمید
دکتر پورشیرازی، مه سیما
دکتر عبد اللهی، عباس
ارین فر ، نیره
1399/05/14
اثربخشی زوج درمانی تلفیقی دلبستگی - روایتی مبتنی بر آسیب شناسی بین فردی زوجی و کیفیت زناشویی زنان دارای اضطراب دلبستگی
دکتر رسولی، رویا
دکتر حسینیان، سیمین
دکتر اعتمادی تودشکی، عذرا
معارف، منا
1398/08/29
رساله-بومی ساز نظریه انتخاب کشف مفاهیم و ساخت مقیاس سنجش نیازهای اساسی بر مبنای تجربه
دکتر رضائیان فرجی، حمید
دکتر خسروی، زهره
مرتضوی مهریزی، مهناز
1398/06/27
تدوین و اثر بخشی بسته آموزشی تعامل مادر - فررند بر استرس مادران و پیوند والدینی نوجوانان تک فرزندی شهر یزد
دکتر حسینیان، سیمین
دکتر رسولی، رویا
دکتر زارعی محمود آبادی، حسن
محولاتی، ازاده
1398/06/23
مقایسه اثر بخشی زوج درمانی گاتمن با زوج درمانی داتیلویی بر بهبود رضایت جنسی و کاهش دلزدگی زناشوئی و دشواری تنظیم هیجانی زوجین
دکتر پورشهریاری، مه سیما
دکتر سپهری شاملو، زهره
نوری پورلیاولی، رقیه
1397/06/11
مقایسه اثر نوروفیدبک و نافعال سازی سبک بر همدلی ، کارکردهای اجرائی ، راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و گرایش به رفتارهای آسیب زا در نوجوانان بیش فعال
دکتر حسینیان، سیمین
دکتر افروز، غلامعلی
دکتر بخشانی، نور محمد
نافیان دهکردی، معصومه

رساله - تدوین بسته آموزش پیش از ازدواج بر مبنای رویکرد تلفیقی یانگ، بوئین و گلاسر و اثربخشی آن بر نگرش به ازدواج و مشکلات بین فردی زوجین در آستانه ازدواج
دکتر زندی پور، طیبه
دکتر پورشهریاری، مه سیما
پوراوری، مینو

شناسایی تجارب اداراک شده دلبستگی نوجوانان دختر دارای رفتارهای خودکشی بر اساس مدل یابی روابط دلبستگی با والدین و رفتارهای خودکشی
دکتر زندی پور، طیبه
دکتر حسینیان، سیمین
زمان شعار هریس، الهام

بازسازی هویت طراحی و سنجش اثر بخشی مدل مداخله روایتی بر آشفتگی شکست عشقی
دکتر رضائیان فرجی، حمید
دکتر حسینیان، سیمین
دکتر عبد اللهی، عباس
سالمی، پناه

مقایسه اثر بخشی خانواده درمانی مبتنی بر هیجان و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تحمل پریشانی تنظیم هیجان و بار مسئولیت مادران دارای فرزند کم توان ذهنی
دکتر حسینیان، سیمین
دکتر زندی پور، طیبه
دکتر رسولی، رویا
دکتر عبد اللهی، عباس

تاریخ به روز رسانی:
1400/09/09
تعداد بازدید:
2127
گروه مشاوره و راهنمایی
دانشگاه الزهرا
تهران،خیابان ده ونک، روبروی درب اصلی دانشگاه‌الزهرا(س)، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی
کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188049937+ فاکس : 982188041464+
                  edupsy@alzahra.ac.ir
                   
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.